Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2019 rok
PDFPlan zamówień publicznych na 2019 rok.pdf


Plan zamówień publicznych na 2018 rok
PDFPlan zamówień publicznych na 2018 r..pdf


Plan zamówień publicznych na 2017 rok
PDFPlan zamówień publicznych na 2017 r..pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/