Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenie do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka WSA w Gliwicach na ePUAP: /wsagl/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

- Instrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektronicznie, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online) - PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf (2,13MB)

- Informatyzacja sądownictwa administracyjnego - PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje ogólne.pdf (107,06KB)

- PDFustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 934).pdf (280,11KB)

- PDFustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014.pdf (136,42KB)

- PDFRozporządzenie Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.pdf (509,24KB)

- PDFRozporządzenie Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administr..pdf (260,27KB)

- Elektroniczna skrzynka podawcza