Majątek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dysponuje majątkiem w skład, którego wchodzą:

  • nieruchomość położona w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
  • sprzęt komputerowy i inne sprzęty niezbędne w pracy sądu,
  • dwa samochody osobowe.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. wymienia eksploatowane urządzenia, instalacje lub pojazdy na urządzenia, instalacje lub pojazdy charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  2. sporządził audyt energetyczny budynku będącego siedzibą Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/