Sędziowie

1. Tadeusz Michalik -  w związku z opuszczeniem urzędu sędziego i przejściem w stan spoczynku
2. Szczepan Prax -  w związku z opuszczeniem urzędu sędziego i przejściem w stan spoczynku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/