Asesorzy sądowi

1. Tomasz Dziuk - w związku z objęciem urzędu asesora sądowego
2. Monika Krywow - w związku z objęciem urzędu asesora sądowego
3. Katarzyna Stuła-Marcela - w związku z objęciem urzędu asesora sądowego
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/