Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu na dostawę kompaktowego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagaży i paczek dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji zamówienia.

Oferty należy złożyć do dnia 12 lipca 2021 do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20, faksem na numer 32 3321396, bądź mailem na adres

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
 

PDFSpecyfikacja zamówienia.pdf
DOCXZałącznik Prześwietlarka-formularz ofertowy.docx
PDFOdpowiedź na pytania.pdf


PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.pdf


Adm/233/1/2020
Adm/26/2/20