Przejdź do treści strony WCAG

Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym po 16 marca 2020 r.

Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym:

17 marca 2020 r.
: I SA/Gl 1696/19, I SA/Gl 1697/19, II SAB/Gl 126/19, III SA/Gl 970/19, III SAB/Gl 311/19, III SAB/Gl 1/20, III SAB/Gl 317/19;
18 marca 2020 r. : I SAB/Gl 28/19, I SA/Gl 1687/19, I SA/Gl 1691/19, I SA/Gl 1698/19, II SA/Gl 1644/19, III SA/Gl 1127/19, III SA/Gl 10/20, III SAB/Gl 13/20, III SAB/Gl 37/20, III SAB/Gl 38/20, III SAB/Gl 308/19;
19 marca 2020 r. : I SA/Gl 1395/19, I SA/Gl 1520/19, I SA/Gl 1531/19;
20 marca 2020 r. : II SA/Gl 965/19, II SA/Gl 966/19, II SA/Gl 41/20, II SA/Gl 42/20, II SA/Gl 43/20, II SAB/Gl 3/20;
24 marca 2020 r. : III SA/Gl 111/20, III SAB/Gl 5/20, III SAB/Gl 309/19;
25 marca 2020 r. : I SA/Gl 987/19, I SA/Gl 1164/19, I SA/Gl 1633/19, I SA/Gl 1658/19, I SA/Gl 1702/19, I SA/Gl 24/20, I SA/Gl 104/20, II SA/Gl 99/20, II SA/Gl 100/20, II SA/Gl 101/20, II SA/Gl 161/20, II SA/Gl 176/20, II SA/Gl 185/20, II SA/Gl 194/20, III SAB/Gl 29/20, III SAB/Gl 271/20;
20 kwietnia 2020 r. : III SAB/Gl 15/20, III SAB/Gl 22/20, III SAB/Gl 27/20, III SAB/Gl 32/20, III SAB/Gl 45/20, III SAB/Gl 56/20;
21 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 740/19, I SA/Gl 906/19, I SA/Gl 1644/19, I SA/Gl 1750/19, I SA/Gl 87/20, I SA/Gl 90/20;
22 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1542/19, I SA/Gl 1613/19, I SA/Gl 1654/19, I SA/Gl 1732/19, I SA/Gl 1752/20, I SA/Gl 12/20, I SA/Gl 20/20, I SA/Gl 96/20, I SAB/Gl 31/19, I SAB/Gl 32/19, II SA/Gl 1392/19, II SA/Gl 2/20, II SA/Gl 3/20, II SA/Gl 5/20, II SA/Gl 89/20, II SA/Gl 129/20, III SA/Gl 234/20, II SAB/Gl 125/19, III SAB/Gl 12/20, II SAB/Gl 14/20;
23 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 753/19, I SA/Gl 1576/19, I SA/Gl 1672/17, I SA/Gl 1684/19, I SA/Gl 1685/19, I SA/Gl 1686/19, I SA/Gl 1755/19, I SA/Gl 122/20, I SA/Gl 122/20, II SA/Gl 1476/19, II SA/Gl 1503/19, II SA/Gl 1504/19, II SA/Gl 1679/19, II SA/Gl 9/20, II SA/Gl 58/20, II SA/Gl 160/20, II SAB/Gl 127/19, II SAB/Gl 128/19, II SAB/Gl 129/19, II SAB/Gl 130/19, II SAB/Gl 5/20, II SAB/Gl 9/20;
24 kwietnia 2020 r. : II SA/Gl 1519/19, II SA/Gl 1671/19, II SA/Gl 1693/19, II SA/Gl 118/20, II SA/Gl 192/20, II SAB/Gl 87/19, II SAB/Gl 122/19, II SAB/Gl 6/20;
27 kwietnia 2020 r. : III SA/Gl 91/20, III SAB/Gl 17/20, III SAB/Gl 20/20, III SAB/Gl 55/20, III SAB/Gl 76/20;
28 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1110/19, I SA/Gl 1374/19, I SA/Gl 1529/19, I SA/Gl 1530/19, I SA/Gl 1569/19, I SA/Gl 1579/19, I SAGl 1692/19, I SA/Gl 1705/19;
29 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1417/19, I SA/Gl 1418/19, I SA/Gl 1670/19, I SA/Gl 1735/19, I SA/Gl 56/20, I SA/Gl 126/20, I SA/Gl 163/20, I SA/Gl 188/20, II SA/Gl 616/19, II SA/Gl 111/20, II SA/Gl 265/20, II SAB/Gl 4/20;
5 maja 2020 r. : III SA/Gl 977/19, III SA/Gl 131/20, III SAB/Gl 42/20;
6 maja 2020 r. : III SA/Gl 121/20, III SAB/Gl 43/20;
11 maja 2020 r. : III SA/Gl 784/19, III SAB/Gl 310/19, III SAB/Gl 14/20, III SAB/Gl 77/20;
12 maja 2020 r. : I SA/Gl 1526/19, I SA/Gl 174/20, I SA/Gl 175/20, I SA/Gl 197/20;
13 maja 2020 r. : I SA/Gl 1637/19, I SA/Gl 1689/19, I SA/Gl 1700/19, I SA/Gl 1713/19, I SA/Gl 46/20, I SA/Gl 52/20, I SA/Gl 182/20;
14 maja 2020 r. : I SA/Gl 1753/19, I SA/Gl 1754/19, I SA/Gl 82/20, I SA/Gl 228/20, I SA/Gl 276/20, I SA/Gl 277/20, I SA/Gl 327/20;
19 maja 2020 r. : I SA/Gl 1745/19, I SA/Gl 6/20, I SA/Gl 86/20, I SA/Gl 298/20, I SA/Gl 443/20, I SAB/Gl 29/19, I SAB/Gl 30/19, III SAB/Gl 34/20, III SAB/Gl 41/20;
20 maja 2020 r. : I SA/Gl 1662/19, I SA/Gl 1663/19, I SA/Gl 1746/19, I SA/Gl 3/20, I SA/Gl 195/20, I SA/Gl 444/20, II SA/Gl 154/20, II SA/Gl 224/20;
22 maja 2020 r. : II SA/Gl 174/20;
26 maja 2020 r. : I SA/Gl 1660/19, I SA/Gl 129/20, I SA/Gl 523/20, I SA/Gl 524/20, I SA/Gl 528/20, I SAB/Gl 2/20, III SAB/Gl 313/19;
27 maja 2020 r. : I SA/Gl 196/20, I SA/Gl 350/20, I SA/Gl 530/20, I SA/Gl 531/20, II SA/Gl 1520/19, II SA/Gl 212/20, II SA/Gl 213/20, II SA/Gl 232/20, II SAB/Gl 15/20, III SAB/Gl 61/20, III SAB/Gl 70/20, III SAB/Gl 81/20; 
28 maja 2020 r. : I SA/Gl 33/20;