Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane adresowe

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

NIP  631 10 78 875
REGON  278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW 
e-mail:

tel.: 32 238 98 30
fax: 32 332 13 96 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00

Czytelnia akt:

Poniedziałek-Piątek 7:00-14:30

 

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sędzia WSA dr Paweł Kornacki
tel.: 32 332 13 97
e-mail:

Kierownik Sekretariatu: Urszula Smykała
tel.: 32 238 98 30 w. 5191; 32 332 13 97
e-mail:


Informacja o sprawach w toku:
Aleksandra Doruch
tel.: 32 238 98 30 w. 5131

Informacja o właściwości i działalności sądu:
Iwona Pacewicz
tel.: 32 238 98 30 w. 5121

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:

  • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w tym sądzie i udostępniania im do wglądu  akt sprawy;
  • udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
  • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków.

Wydział udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.
 

Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

Prezes WSA
Sędzia WSA dr Krzysztof Kandut
Sekretariat: Małgorzata Orman
tel.: 32 231 29 44
fax: 32 238 98 27
Prezes przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie prezesa.

Dyrektor WSA
Stanisław Garncarz
tel.: 32 231 47 28

 I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia WSA Bożena Pindel
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zygmunt
tel.: 32 231 11 75; 32 238 98 30 w. 2121
fax: 32 238 98 29

Właściwość spraw: 6110 - podatek od towarów i usług, 6112 - podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, 6113 - podatek dochodowy od osób prawnych, 6114 - podatek od spadków i darowizn, 6115 - podatek od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, 6116 - podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, 6117 - odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze, 6118 - egzekucja świadczeń pieniężnych, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, 6119 - inne, 6537 - egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust.3 ustawy o finansach publicznych).


II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia WSA Rafał Wolnik
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Sędzia WSA dr hab. Stanisław Nitecki
Kierownik Sekretariatu: Elwira Massel
tel.: 32 231 64 29; 32 238 98 30 w. 3111
fax: 32 238 98 31

Właściwość spraw: 601 - budownictwo, 605 - ludność, 607 - gospodarka mieniem, 609 - gospodarka wodna, 610 - komunalizacja mienia, 612 - geodezja i kartografia, 613 - środowisko, 615 - zagospodarowanie przestrzenne, 616 - rolnictwo i leśnictwo, 618 - wywłaszczenie, 624 - obronność, 627 - cudzoziemcy, 628 - kościoły, 629 - przejęcia mienia, 632 - pomoc społeczna, 634 - kombatanci, 636 - kultura i sztuka, 647 - ochrona danych osobowych, 649 - ochrona informacji niejawnych, 650 - sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, 654 - lustracja.

 

III Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia NSA Krzysztof Wujek
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Sędzia NSA Anna Apollo
Kierownik Sekretariatu: Beata Dejneka
tel.: 32 238 98 30 w. 3141 
fax: 32 238 98 33

Właściwość spraw: 602 - ceny, 603 - drogi, koleje, lotnictwo, żegluga, 604 - działalność gospodarcza, 606 - geologia i górnictwo, 608 - energetyka, 6111 - podatek akcyzowy, 614 - edukacja, 617 - czynności i zajęcia, 619 - praca, 620 - zdrowie, 621 - sprawy mieszkaniowe, 622 - ubezpieczenia majątkowe, 623 - jakość, 625 - telemedia, 626 - samorząd terytorialny, 630 - cła, 631 - broń i materiały wybuchowe, 633 - zatrudnienie, 635 - kultura fizyczna, 637 - sprawy kapitałowe i bankowość, 645 - inne, 646 - własność przemysłowa, 648 - informacja publiczna, 651 - fundusz emerytalny, 652 - ubezpieczenia zdrowotne, 6531 - dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego, 6532 - sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 6533 - absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 6534 - zamówienia publiczne, 6535 - odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 6536 - ulgi w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art.34 i 34a ustawy o finansach publicznych), 6539 - inne o symbolu podstawowym 653,  655 - subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych.

 

Koordynator do spraw dostępności
Grzegorz Lewandowski
tel.: 32 238 98 30 w. 4102

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału: Urszula Kłaczyńska-Wydra
tel.: 32 231 29 44; 32 238 98 30 w. 1151
fax: 32 238 98 27

Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału: Roman Kowolik
tel.: 32 238 98 30 w. 4181

Oddział Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału: Krystyna Popek
tel.: 32 231 64 28; 32 238 98 30 w.1091