Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Dz.U.2003.72.652

 

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:
  1)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;
  2)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;
  3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;
  4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;
  41(1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;
  42) (2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;
  5)  (3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;
  6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;
  7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;
  8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;
  9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;
10)  (4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;
11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;
12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;
13)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;
14)  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przypisy:

1) § 1 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r., z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
2) § 1 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r., z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
3) § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r.
4) § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r.