W sekretariatach sądowych Sądów administracyjnych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne: repertoria; zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.; skorowidze alfabetyczno- numerowe; księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki). W repertorium SA wpisuje się sprawy wszczęte na skutek skarg na decyzje administracyjne, postanowienia i inne akty lub czynności podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego, wniosków o wymierzenie grzywny czy środka w celu wykonania orzeczenia sądu oraz sprawy o wznowienie postępowania. W repertorium SAB wpisuje się sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach. W repertorium SO wpisuje się sprawy pozostałe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/