Statystyki spraw

RUCH SPRAW W SIERPNIU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 369 163 126 80
SAB 53 3 31 19
SO 2 - 1 1
RAZEM 424 166 158 100

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 273 90 106 77
SAB 42 1 - 41
SO 2 - - 2
RAZEM
w tym*
317
144
91
41
106
24
120
79

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.08.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.699 738 591 370
SAB 129 12 9 108
SO 5 - - 5
RAZEM 1.833 750 600 483
 1. Na dzień 31.08.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.795 811 611 373
SAB 140 14 40 96
SO 5 - 1 4
RAZEM 1.940 825 652 463

 

RUCH SPRAW W LIPCU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 457 187 187 83
SAB 24 4 2 18
SO 2 - - 2
RAZEM 483 191 189 103

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 382 148 163 71
SAB 114 2 10 102
SO 2 - 1 1
RAZEM
w tym*
498
251
150
66
174
58
174
127

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.07.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.624 699 567 358
SAB 219 10 17 192
SO 5 - 1 4
RAZEM 1.848 709 585 554
 1. Na dzień 31.07.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.699 738 591 370
SAB 129 12 9 108
SO 5 - - 5
RAZEM 1.833 750 600 483

 

RUCH SPRAW W CZERWCU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 377 152 105 120
SAB 22 1 6 15
SO 3 - - 3
RAZEM 402 153 111 138

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 434 155 178 101
SAB 33 - 10 23
SO 2 - - 2
RAZEM
w tym*
469
216
155
89
188
68
126
59

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.06.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.681 702 640 339
SAB 230 9 21 200
SO 4 - 1 3
RAZEM 1.915 711 662 542
 1. Na dzień 30.06.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.624 699 567 358
SAB 219 10 17 192
SO 5 - 1 4
RAZEM 1.848 709 585 554

 

RUCH SPRAW W MAJU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 945 368 401 176
SAB 231 2 22 207
SO 2 - - 2
RAZEM 1.178 370 423 385

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 500 100 117 283
SAB 32 - 21 11
SO 1 - 1 -
RAZEM
w tym*
533
140
100
49
139
50
294
41

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.05.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.236 434 356 446
SAB 31 7 20 4
SO 3 - 2 1
RAZEM 1.270 441 378 451
 1. Na dzień 31.05.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.681 702 640 339
SAB 230 9 21 200
SO 4 - 1 3
RAZEM 1.915 711 662 542

 

RUCH SPRAW W KWIETNIU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 378 109 102 84 83
SAB 20 1 7 2 10
SO 1 - 1 - -
RAZEM 399 110 110 86 93

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 745 130 91 107 417
SAB 70 1 6 2 61
SO 7 - - - 7
RAZEM
w tym*
822
146
131
58
97
37
109
31
485
20

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.04.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.603 455 345 469 334
SAB 81 7 19 4 51
SO 9 - 1 1 7
RAZEM 1.693 462 365 474 392
 1. Na dzień 30.04.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.236 434 356 446 0
SAB 31 7 20 4 0
SO 3 - 2 1 0
RAZEM 1.270 441 378 451 0

 

RUCH SPRAW W MARCU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 322 76 97 76 73
SAB 20 - 4 3 13
SO 3 - 1 1 1
RAZEM 345 76 102 80 87

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 387 89 87 84 127
SAB 18 - 5 3 10
SO 4 1 2 - 1
RAZEM
w tym*
409
145
90
48
94
35
87
32
138
30

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.03.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.668 468 335 477 388
SAB 79 7 20 4 48
SO 10 1 2 - 7
RAZEM 1.757 476 357 481 443
 1. Na dzień 31.03.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.603 455 345 469 334
SAB 81 7 19 4 51
SO 9 - 1 1 7
RAZEM 1.693 462 365 474 392

 

RUCH SPRAW W LUTYM 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 365 99 78 108 80
SAB 25 5 6 - 14
SO 3 - 2 - 1
RAZEM 393 104 86 108 95

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 390 106 86 113 85
SAB 14 - 4 - 10
SO 6 1 2 - 3
RAZEM
w tym*
410
134
107
36
92
30
113
38
98
30

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.02.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.693 475 343 482 393
SAB 68 2 18 4 44
SO 13 2 2 - 9
RAZEM 1.774 479 363 486 446
 1. Na dzień 28.02.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.668 468 335 477 388
SAB 79 7 20 4 48
SO 10 1 2 - 7
RAZEM 1.757 476 357 481 443

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 316 80 79 99 58
SAB 21 - 5 2 14
SO 8 - 2 - 6
RAZEM 345 80 86 101 78

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 411 100 95 120 96
SAB 24 1 3 - 20
SO 3 - 1 - 2
RAZEM
w tym*
438
150
101
44
99
36
120
32
118
38

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.01.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.788 495 359 503 431
SAB 71 3 16 2 50
SO 8 2 1 - 5
RAZEM 1.867 500 376 505 486
 1. Na dzień 31.01.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.693 475 343 482 393
SAB 68 2 18 4 44
SO 13 2 2 - 9
RAZEM 1.774 479 363 486 446

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/