Statystyki spraw

RUCH SPRAW W LUTYM 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 364 99 78 107 80
SAB 25 5 6 - 14
SO 3 - 2 - 1
RAZEM 392 104 86 107 95

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 391 106 87 113 85
SAB 14 - 4 - 10
SO 6 1 2 - 3
RAZEM
w tym*
411
138
107
36
93
34
113
38
98
30

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.02.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.693 475 343 482 393
SAB 68 2 18 4 44
SO 13 2 2 - 9
RAZEM 1.774 479 363 486 446
  1. Na dzień 28.02.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.666 468 334 476 388
SAB 79 7 20 4 48
SO 10 1 2 - 7
RAZEM 1.755 476 356 480 443

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2019 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 316 80 79 99 58
SAB 21 - 5 2 14
SO 8 - 2 - 6
RAZEM 345 80 86 101 78

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 411 100 95 120 96
SAB 24 1 3 - 20
SO 3 - 1 - 2
RAZEM
w tym*
438
150
101
44
99
36
120
32
118
38

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.01.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.788 495 359 503 431
SAB 71 3 16 2 50
SO 8 2 1 - 5
RAZEM 1.867 500 376 505 486
  1. Na dzień 31.01.2019 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.693 475 343 482 393
SAB 68 2 18 4 44
SO 13 2 2 - 9
RAZEM 1.774 479 363 486 446

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/