Statystyki spraw

RUCH SPRAW W MARCU 2018 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 384 86 84 57 157
SAB 42 1 4 - 37
SO 6 2 1 - 3
RAZEM 432 89 89 57 197

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 488 149 107 96 136
SAB 60 - 3 - 57
SO 8 - 1 1 6
RAZEM
w tym*
556
217
149
86
111
43
97
39
199
49

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

ZAŁATWIONO:

  • w postępowaniu uproszczonym - 82 sprawy

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.03.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.944 629 328 448 539
SAB 165 - 7 12 146
SO 15 - 1 1 13
RAZEM 2.124 629 336 461 698
  1. Na dzień 31.03.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.840 566 305 409 560
SAB 147 1 8 12 126
SO 13 2 1 - 10
RAZEM 2.000 569 314 421 696

 

RUCH SPRAW W LUTYM 2018 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 390 149 71 72 98
SAB 35 - 1 7 27
SO 9 - 3 - 6
RAZEM 434 149 75 79 131

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 395 113 93 57 132
SAB 22 3 3 - 16
SO 12 2 5 3 2
RAZEM
w tym*
429
159
118
45
101
47
60
23
150
44

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

ZAŁATWIONO:

  • w postępowaniu uproszczonym - 66 spraw

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.02.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.949 593 350 433 573
SAB 152 3 9 5 135
SO 18 2 3 4 9
RAZEM 2.119 598 362 442 717
  1. Na dzień 28.02.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.944 629 328 448 539
SAB 165 - 7 12 146
SO 15 - 1 1 13
RAZEM 2.124 629 336 461 698

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2018 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 533 138 115 160 120
SAB 34 - 6 3 25
SO 10 - 1 1 8
RAZEM 577 138 122 164 153

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 454 119 111 72 152
SAB 35 2 9 - 24
SO 8 - 1 4 3
RAZEM
w tym*
497
224
121
67
121
51
76
52
179
54

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

ZAŁATWIONO:

  • w postępowaniu uproszczonym - 80 spraw

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.01.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.870 574 346 345 605
SAB 153 5 12 2 134
SO 16 2 3 7 4
RAZEM 2.039 581 361 354 743
  1. Na dzień 31.01.2018 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III WYDZ. IV
SA 1.949 593 350 433 573
SAB 152 3 9 5 135
SO 18 2 3 4 9
RAZEM 2.119 598 362 442 717

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/