Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki spraw

Zastosowane skróty oznaczają:

SA - sprawy, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SAB - sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SO - inne sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy;

SPP - wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce - Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2024 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 345 126 135 84
SAB 35 1 8 26
SO 2 - - 2
RAZEM 382 127 143 112

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 451 145 184 122
SAB 78 3 20 55
SO 3 - 1 2
RAZEM
w tym*
532
290
148
78
205
119
179
93

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.01.2024 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.102 977 660 465
SAB 210 8 36 166
SO 13 1 2 10
RAZEM 2.325 986 698 641
  1. Na dzień 31.01.2024 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.996 958 611 427
SAB 167 6 24 137
SO 12 1 1 10
RAZEM 2.175 965 636 574