Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki spraw

Zastosowane skróty oznaczają:

SA - sprawy, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SAB - sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SO - inne sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy;

SPP - wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce - Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2021 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 413 203 130 80
SAB 32 1 13 18
SO 2 - - 2
SPP 5 3 1 1
RAZEM 452 207 144 101

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 496 232 151 113
SAB 22 2 4 16
SO 8 - 2 6
SPP 5 2 1 2
RAZEM
w tym*
531
526
236
236
158
155
137
135

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.01.2021 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.719 820 565 334
SAB 113 9 17 87
SO 15 - 5 10
SPP 14 3 5 6
RAZEM 1.861 832 592 437
  1. Na dzień 31.01.2021 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.636 791 544 301
SAB 123 8 26 89
SO 9 - 3 6
SPP 14 4 5 5
RAZEM 1.782 803 578 401