Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki spraw

Zastosowane skróty oznaczają:

SA - sprawy, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SAB - sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SO - inne sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy;

SPP - wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce - Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.

 

RUCH SPRAW W KWIETNIU 2023 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 418 151 193 74
SAB 46 2 19 25
SO 5 1 2 2
RAZEM 469 154 214 101

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 422 170 171 81
SAB 51 - 13 38
SO 7 3 1 3
RAZEM
w tym*
480
295
173
103
185
115
122
77

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.04.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.941 1.016 634 291
SAB 138 5 34 99
SO 12 3 3 6
RAZEM 2.091 1.024 671 396
  1. Na dzień 30.04.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.937 997 656 284
SAB 133 7 40 86
SO 10 1 4 5
RAZEM 2.080 1.005 700 375

 

RUCH SPRAW W MARCU 2023 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 459 164 194 101
SAB 43 2 18 23
SO 3 1 1 1
RAZEM 505 167 213 125

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 411 140 172 99
SAB 35 - 14 21
SO 2 - - 2
RAZEM
w tym*
448
267
140
86
186
123
122
58

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.03.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.893 992 612 289
SAB 130 3 30 97
SO 11 2 2 7
RAZEM 2.034 997 644 393
  1. Na dzień 31.03.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.941 1.016 634 291
SAB 138 5 34 99
SO 12 3 3 6
RAZEM 2.091 1.024 671 396

 

RUCH SPRAW W LUTYM 2023 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 380 183 139 58
SAB 44 2 13 29
SO 4 - - 4
RAZEM 428 185 152 91

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 392 133 178 81
SAB 29 1 7 21
SO 3 1 1 1
RAZEM
w tym*
424
261
135
82
186
124
103
55

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.02.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.905 942 651 312
SAB 115 2 24 89
SO 10 3 3 4
RAZEM 2.030 947 678 405
  1. Na dzień 28.02.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.893 992 612 289
SAB 130 3 30 97
SO 11 2 2 7
RAZEM 2.034 997 644 393

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2023 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 396 155 162 79
SAB 62 1 13 48
SO 3 - 2 1
RAZEM 461 156 177 128

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 378 148 141 89
SAB 69 7 19 43
SO 2 1 - 1
RAZEM
w tym*
449
273
156
104
160
104
133
65

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

  1. Na dzień 1.01.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.887 935 630 322
SAB 122 8 30 84
SO 9 4 1 4
RAZEM 2.018 947 661 410
  1. Na dzień 31.01.2023 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.905 942 651 312
SAB 115 2 24 89
SO 10 3 3 4
RAZEM 2.030 947 678 405