Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki spraw

Zastosowane skróty oznaczają:

SA - sprawy, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SAB - sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SO - inne sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy;

SPP - wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce - Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.

 

RUCH SPRAW W LUTYM 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 364 152 140 72
SAB 63 1 8 54
SO 4 2 - 2
SPP 1 - 1 -
RAZEM 432 155 149 128

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 354 147 127 80
SAB 35 6 17 12
SO - - - -
SPP 2 - 1 1
RAZEM
w tym*
391
165
153
77
145
64
93
24

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.02.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.559 705 507 347
SAB 101 13 36 52
SO 3 - - 3
SPP 3 - 2 1
RAZEM 1.666 718 545 403
 1. Na dzień 29.02.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.569 710 520 339
SAB 129 8 27 94
SO 7 2 - 5
SPP 2 - 2 -
RAZEM 1.707 720 549 438

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 347 137 123 87
SAB 22 - 6 16
SO 2 - - 2
SPP 2 - 1 1
RAZEM 373 137 130 106

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 419 173 133 113
SAB 26 4 6 16
SO 2 - 1 1
SPP - - - -
RAZEM
w tym*
447
191
177
81
140
57
130
53

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.01.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.631 741 517 373
SAB 105 17 36 52
SO 3 - 1 2
SPP 1 - 1 -
RAZEM 1.740 758 555 427
 1. Na dzień 31.01.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.559 705 507 347
SAB 101 13 36 52
SO 3 - - 3
SPP 3 - 2 1
RAZEM 1.666 718 545 403
Metryczka
 • wytworzono:
  10-11-2011
  przez: Elżbieta Rak
 • opublikowano:
  10-11-2011 09:31
  przez: Elżbieta Rak
 • zmodyfikowano:
  10-03-2020 11:10
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 22595
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: