Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki spraw

Zastosowane skróty oznaczają:

SA - sprawy, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SAB - sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;

SO - inne sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy;

SPP - wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce - Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.

 

RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 296 146 99 51
SAB 27 6 3 18
SO 8 - 5 3
SPP 7 - 7 -
RAZEM 338 152 114 72

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 462 204 173 85
SAB 24 3 6 15
SO 2 - 1 1
SPP 8 - 6 2
RAZEM
w tym*
496
241
207
123
186
77
103
41

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.09.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.067 892 791 384
SAB 111 15 19 77
SO 9 2 - 7
SPP 8 - 5 3
RAZEM 2.195 909 815 471
 1. Na dzień 30.09.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.901 834 717 350
SAB 114 18 16 80
SO 15 2 4 9
SPP 7 - 6 1
RAZEM 2.037 854 743 440

 

RUCH SPRAW W SIERPNIU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 368 143 141 84
SAB 24 2 3 19
SO 3 - - 3
SPP 4 - 4 -
RAZEM 399 145 148 106

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 404 137 137 130
SAB 17 - 3 14
SO 1 - - 1
SPP 1 - - 1
RAZEM
w tym*
423
152
137
65
140
40
146
47

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.08.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.103 886 787 430
SAB 104 13 19 72
SO 7 2 - 5
SPP 5 - 1 4
RAZEM 2.219 901 807 511
 1. Na dzień 31.08.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.067 892 791 384
SAB 111 15 19 77
SO 9 2 - 7
SPP 8 - 5 3
RAZEM 2.195 909 815 471

 

RUCH SPRAW W LIPCU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 457 173 186 98
SAB 42 1 7 34
SO 1 - - 1
SPP 2 - - 2
RAZEM 502 174 193 135

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 457 189 180 88
SAB 47 4 5 38
SO 1 - 1 -
SPP 17 - 10 7
RAZEM
w tym*
522
229
193
85
196
59
133
85

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.07.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.103 902 781 420
SAB 109 16 17 76
SO 7 2 1 4
SPP 17 - 8 9
RAZEM 2.236 920 807 509
 1. Na dzień 31.07.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.103 886 787 430
SAB 104 13 19 72
SO 7 2 - 5
SPP 5 - 1 4
RAZEM 2.219 901 807 511

 

RUCH SPRAW W CZERWCU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 313 131 109 73
SAB 23 1 6 16
SO 1 - 1 -
SPP 9 - 1 8
RAZEM 346 132 117 97

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 242 71 106 65
SAB 29 1 6 22
SO 1 - - 1
SPP 1 - - 1
RAZEM
w tym*
273
113
72
28
112
40
89
45

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.06.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.032 842 778 412
SAB 115 16 17 82
SO 7 2 - 5
SPP 9 - 7 2
RAZEM 2.163 860 802 501
 1. Na dzień 30.06.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.103 902 781 420
SAB 109 16 17 76
SO 7 2 1 4
SPP 17 - 8 9
RAZEM 2.236 920 807 509

 

RUCH SPRAW W MAJU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 282 104 117 61
SAB 34 13 7 14
SO 1 - - 1
SPP 6 - 5 1
RAZEM 323 117 129 77

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 127 54 56 17
SAB 25 4 3 18
SO 3 1 - 2
SPP 5 - 5 -
RAZEM
w tym*
160
127
59
56
64
43
37
28

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.05.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.877 792 717 368
SAB 106 7 13 86
SO 9 3 - 6
SPP 8 - 7 1
RAZEM 2.000 802 737 461
 1. Na dzień 31.05.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 2.032 842 778 412
SAB 115 16 17 82
SO 7 2 - 5
SPP 9 - 7 2
RAZEM 2.163 860 802 501

 

RUCH SPRAW W KWIETNIU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 306 116 151 39
SAB 17 1 7 9
SO 1 - - 1
SPP 4 - 3 1
RAZEM 328 117 161 50

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 95 60 30 5
SAB 35 2 16 17
SO - - - -
SPP - - - -
RAZEM
w tym*
130
129
62
62
46
45
22
22

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.04.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.666 736 596 334
SAB 124 8 22 94
SO 8 3 - 5
SPP 4 - 4 -
RAZEM 1.802 747 622 433
 1. Na dzień 30.04.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.877 792 717 368
SAB 106 7 13 86
SO 9 3 - 6
SPP 8 - 7 1
RAZEM 2.000 802 737 461

 

RUCH SPRAW W MARCU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 341 120 172 49
SAB 26 3 3 20
SO 2 1 - 1
SPP 3 - 3 -
RAZEM 372 124 178 70

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 244 94 96 54
SAB 31 3 8 20
SO 1 - - 1
SPP 1 - 1 -
RAZEM
w tym*
277
135
97
54
105
48
75
33

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.03.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.569 710 520 339
SAB 129 8 27 94
SO 7 2 - 5
SPP 2 - 2 -
RAZEM 1.707 720 549 438
 1. Na dzień 31.03.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.666 736 596 334
SAB 124 8 22 94
SO 8 3 - 5
SPP 4 - 4 -
RAZEM 1.802 747 622 433

 

RUCH SPRAW W LUTYM 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 364 152 140 72
SAB 63 1 8 54
SO 4 2 - 2
SPP 1 - 1 -
RAZEM 432 155 149 128

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 354 147 127 80
SAB 35 6 17 12
SO - - - -
SPP 2 - 1 1
RAZEM
w tym*
391
165
153
77
145
64
93
24

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.02.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.559 705 507 347
SAB 101 13 36 52
SO 3 - - 3
SPP 3 - 2 1
RAZEM 1.666 718 545 403
 1. Na dzień 29.02.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.569 710 520 339
SAB 129 8 27 94
SO 7 2 - 5
SPP 2 - 2 -
RAZEM 1.707 720 549 438

 

RUCH SPRAW W STYCZNIU 2020 r.

I WPŁYW

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 347 137 123 87
SAB 22 - 6 16
SO 2 - - 2
SPP 2 - 1 1
RAZEM 373 137 130 106

II ZAŁATWIENIA

  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 419 173 133 113
SAB 26 4 6 16
SO 2 - 1 1
SPP - - - -
RAZEM
w tym*
447
191
177
81
140
57
130
53

* załatwienia na posiedzeniu niejawnym

III ZALEGŁOŚCI

 1. Na dzień 1.01.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.631 741 517 373
SAB 105 17 36 52
SO 3 - 1 2
SPP 1 - 1 -
RAZEM 1.740 758 555 427
 1. Na dzień 31.01.2020 r.
  OGÓŁEM WYDZ. I WYDZ. II WYDZ. III
SA 1.559 705 507 347
SAB 101 13 36 52
SO 3 - - 3
SPP 3 - 2 1
RAZEM 1.666 718 545 403