Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/214/1/2018
Gliwice, 9 marca 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Częściowy remont stolarki drzwiowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach na dz. 487, obręb Stare Miasto

SIWZ PDFSIWZ.pdf
DOC01-SIWZ-W1-Zał01-do-Zał07-edytowalne.doc
PDF01-SIWZ-Zał08.pdf
PDF01-SIWZ-Zał09.pdf
PDF01-SIWZ-Zał10.pdf
PDF01-SIWZ-Zał11.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf
DOCOświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej..doc
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf
 


Plan zamówień publicznych na 2018 rok
PDFPlan zamówień publicznych na 2018 r..pdf

 


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/