Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/214/1/2017
Gliwice, 19 maja 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu w zakresie malowania i konserwacji wykładzin PCV w części pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach na dz. 487, obręb Stare Miasto.

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCSIWZ-Załącznik-01-06-edytowalne.doc
PDFSIWZ-Załącznik-07.pdf
PDFSIWZ-Załącznik-08.pdf
PDFSIWZ-Załącznik-09.pdf
ATHSIWZ-Załącznik-09-edytowalny.ATH
PDFSIWZ-Załącznik-10.pdf
Informacja z otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Powiadomienie o wyniku postępowania PDF20170704-bip.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/213/1/2017
Gliwice, 23 marca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

PDFOgłoszenie-BZP.pdf
PDFSIWZ-Sieć-Całość.pdf
DOCZałączniki-edytowalne-od1do6.doc
ATHZałącznik-edytowalny-9.ATH
Wyjaśnienie treści SIWZ PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf 
Zmiana treści SIWZ PDFZmiana treści SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej DOCOświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.doc
Powiadomienie o wyniku postępowania PDFpowiadomienie o wyniku postępowania.pdf


Plan zamówień publicznych na 2017 rok
PDFPlan zamówień publicznych na 2017 r..pdf


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/