Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/19
Gliwice, 14 listopada 2019 r.


Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego
PDF01-SIWZ-Usługi-Pocztowe.pdf

DOC01-SIWZ-Usługi-Pocztowe.doc


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/26/1/19
Gliwice, 13 listopada 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
PDF01-SIWZ.pdf
DOC01-SIWZ.doc


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/214/1/19
Gliwice, 19 września 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu zewnętrznych części drewnianej stolarki okiennej oraz przegląd okien PCV w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
PDF01-SIWZ.pdf
DOC01-SIWZ-Zał01-do-Zał07-edytowalne.doc
PDF01-SIWZ-Zał08.pdf
PDF01-SIWZ-Zał09.pdf
PDF01-SIWZ-Zał10.pdf 
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/