Ogłoszenia o wszczęciu postępowania


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/18
Gliwice, 19 listopada 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDFSIWZ z załącznikami.pdf
PDF20181126-wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
PDF20181126-zmiana treści SIWZ.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępownia.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/18
Gliwice, 7 listopada 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDF20181107-SIWZ.pdf
DOC20181107-załącznik do SIWZ 1-6.doc
PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/26/1/18
Gliwice, 17 października 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

PDF20181017-SIWZ.pdf
DOC20181017-SIWZ.doc
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
DOCOświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.doc
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/214/1/2018
Gliwice, 9 marca 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: Częściowy remont stolarki drzwiowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Gliwicach na dz. 487, obręb Stare Miasto

SIWZ PDFSIWZ.pdf
DOC01-SIWZ-W1-Zał01-do-Zał07-edytowalne.doc
PDF01-SIWZ-Zał08.pdf
PDF01-SIWZ-Zał09.pdf
PDF01-SIWZ-Zał10.pdf
PDF01-SIWZ-Zał11.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf
DOCOświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej..doc
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/