Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/214/1/19
Gliwice, 19 września 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu zewnętrznych części drewnianej stolarki okiennej oraz przegląd okien PCV w budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

  
PDF01-SIWZ.pdf
DOC01-SIWZ-Zał01-do-Zał07-edytowalne.doc
PDF01-SIWZ-Zał08.pdf
PDF01-SIWZ-Zał09.pdf
PDF01-SIWZ-Zał10.pdf 

 


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/