Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2043920032232932175122701219312233077040000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190093940116690157601717416785173181612015614173671559219888
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216462222124158193001897618812171802434219730180321812317228
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251332277724383201842277823132192901658817794213502179317661
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238592899022724227872271524027217932212322745251682400724458
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
197131835625314244102427621964205822150622560249142065121140
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
146731427615466124871441715087131291728620397203841864334675
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
105261145116010151081107010507112991215313663145851256313386
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
744571087847755580557939707465547414929399918266
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000037539399
 1. Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 292993
 2. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 266761
 3. Wpis i opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 187609
 4. Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)
  Wyświetleń: 84871
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 79980
 6. Kontakt
  Wyświetleń: 77469
 7. Orzeczenia
  Wyświetleń: 66941
 8. Organy i struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 52433
 9. Rejestr zmian strony
  Wyświetleń: 43995
 10. Strony i pełnomocnicy
  Wyświetleń: 29958
 11. Zwrot kosztów
  Wyświetleń: 29594
 12. Środki odwoławcze
  Wyświetleń: 27666
 13. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 26689
 14. Przedmiot działalności i właściwość
  Wyświetleń: 24794
 15. Zbędne i zużyte składniki majątku
  Wyświetleń: 23994
 16. Statystyki spraw
  Wyświetleń: 23772
 17. Formularze
  Wyświetleń: 22291
 18. Informacja o działalności WSA
  Wyświetleń: 21639
 19. Skarga
  Wyświetleń: 21104
 20. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 19915
 21. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 18701
 22. ePUAP
  Wyświetleń: 17579
 23. Skargi, wnioski i petycje
  Wyświetleń: 16097
 24. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15895
 25. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15417
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14963
 27. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14501
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14376
 29. Wydatki
  Wyświetleń: 14027
 30. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13432
 31. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13416
 32. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13332
 33. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13151
 34. Majątek i efektywność energetyczna
  Wyświetleń: 13080
 35. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 12318
 36. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 12258
 37. Wydarzenia
  Wyświetleń: 11922
 38. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11877
 39. Urządzenia ewidencyjne
  Wyświetleń: 10990
 40. Sędziowie
  Wyświetleń: 9521
 41. Komunikaty prasowe
  Wyświetleń: 9484
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9212
 43. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 8920
 44. Archiwa
  Wyświetleń: 8391
 45. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8059
 46. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7911
 47. Nowy ETR
  Wyświetleń: 7895
 48. Wydział IV
  Wyświetleń: 7510
 49. test
  Wyświetleń: 7504
 50. Wydział II
  Wyświetleń: 7181
 51. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 7055
 52. Wydział III
  Wyświetleń: 6931
 53. Wydział I
  Wyświetleń: 6342
 54. Świadczenie usługi tłumacza języka migowego
  Wyświetleń: 5225
 55. Statystyki spraw 2011
  Wyświetleń: 5222
 56. Statystyki spraw 2012
  Wyświetleń: 4926
 57. Sędziowie
  Wyświetleń: 4816
 58. Referendarze
  Wyświetleń: 4753
 59. Sędziowie
  Wyświetleń: 4394
 60. Statystyki spraw 2013
  Wyświetleń: 4281
 61. Statystyki spraw 2014
  Wyświetleń: 3495
 62. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3378
 63. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2925
 64. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 2576
 65. Statystyki spraw 2015
  Wyświetleń: 2551
 66. RODO
  Wyświetleń: 2421
 67. Referendarze
  Wyświetleń: 2383
 68. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2369
 69. Statystyki spraw 2016
  Wyświetleń: 2014
 70. Sędziowie
  Wyświetleń: 1989
 71. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 1829
 72. Statystyki spraw 2017
  Wyświetleń: 1773
 73. Referendarze
  Wyświetleń: 1561
 74. Asesorzy sądowi
  Wyświetleń: 1523
 75. Asesorzy sądowi
  Wyświetleń: 1512
 76. Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne
  Wyświetleń: 1509
 77. Informacje dotyczące przetwarzania danych
  Wyświetleń: 1355
 78. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 1330
 79. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1300
 80. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1100
 81. Referendarze
  Wyświetleń: 919
 82. Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym po 16 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 885
 83. Referendarze
  Wyświetleń: 858
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 829
 85. Statystyki spraw 2018
  Wyświetleń: 821
 86. Asesorzy sądowi
  Wyświetleń: 812
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 793
 88. Sędziowie
  Wyświetleń: 787
 89. Dane adresowe
  Wyświetleń: 696
 90. Sędziowie
  Wyświetleń: 694
 91. Asesorzy sądowi
  Wyświetleń: 647
 92. Statystyki spraw 2019
  Wyświetleń: 300
 93. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 131
 94. Referendarze
  Wyświetleń: 87