Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 03 czerwca 2019 r. o konkursie na staż urzędniczy
PDFogłoszenie o konkursie.pdf


Ogłoszenie z dnia 05 kwietnia 2019 r. o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 
PDFkonkurs.pdf
PDFI etap konkursu.pdf
PDFwyniki konkursu.pdf


Zarządzenie nr 22 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy
PDFZmiana rozkładu czasu pracy.pdf


Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

PDFZarzadzenie nr 9 z 13.10.2014.pdf
DOCwzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.doc
DOCwzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie.doc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/