Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2018 r. o konkursie  na stanowisko asystenta sędziego 
PDFogłoszenie o konkursie na asystenta sędziego z dn. 15-02-2018 r..pdf
PDFwyniki I etapu konkursu.pdf
PDFlista osób zakwalifikowanych do III etap.pdf
PDFwyniki konkursu.pdf
 


Zarządzenie nr 14 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy
PDFczas pracy.pdf


Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

PDFZarzadzenie nr 9 z 13.10.2014.pdf
DOCwzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.doc
DOCwzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie.doc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/