Zbędne i zużyte składniki majątku

 

Działając na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), informuje, że na podstawie umowy darowizny zawartej 17.04.2018 r. dokonana została darowizna 10 sztuk monitorów LCD17 Samsung w stanie technicznym dobrym,  na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice.  


Gliwice, 22 lutego 2018 r. 


Informacja o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego spososbu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), Sąd informuje, że posiada następujące o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady I uszkodzenai, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona PDF20180222-tabela.pdf.

Jednocześnie informuję, że wnioski o zakup lub przekazanie wskazanych środków można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się informacji.

 


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/