Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbędne i zużyte składniki majątku

Działając na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), informuję że na podstawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, dokonane zostało przekazanie samochodu osobowego Volkswagen PASSAT.  Samochód został przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania składnika mienia ruchomego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 29 maja 2019 r.


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego spososbu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729) Sąd informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, w postaci samochodu osobowego
PDF20190430-informacja o zbędnym skladniku majatku ruchomego.pdf


Działając na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), informuje, że na podstawie umowy darowizny zawartej 17.04.2018 r. dokonana została darowizna 10 sztuk monitorów LCD17 Samsung w stanie technicznym dobrym,  na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice.  


Gliwice, 22 lutego 2018 r. 


Informacja o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego spososbu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), Sąd informuje, że posiada następujące o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady I uszkodzenai, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona PDF20180222-tabela.pdf.

Jednocześnie informuję, że wnioski o zakup lub przekazanie wskazanych środków można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się informacji.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-11-2011
  przez: Elżbieta Rak
 • opublikowano:
  10-11-2011 09:42
  przez: Elżbieta Rak
 • zmodyfikowano:
  02-12-2019 09:21
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 22402
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: