Rejestr zmian strony

 1. Statystyki spraw
  Data modyfikacji: 11-09-2017 08:51
 2. Petycje jednostkowe
  Data modyfikacji: 24-08-2017 11:56
 3. Przedmiot działalności i właściwość
  Data modyfikacji: 08-08-2017 12:04
 4. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:34
 5. Wydatki
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:34
 6. Wpis i opłata kancelaryjna
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:33
 7. Zwrot kosztów
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:31
 8. Przyjmowanie spraw
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:29
 9. Strony i pełnomocnicy
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:28
 10. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Data modyfikacji: 19-07-2017 10:13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/