Rejestr zmian strony

 1. Zwrot kosztów
  Data modyfikacji: 31-05-2019 10:15
 2. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Data modyfikacji: 31-05-2019 10:14
 3. Wydatki
  Data modyfikacji: 31-05-2019 10:14
 4. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Data modyfikacji: 31-05-2019 09:55
 5. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Data modyfikacji: 31-05-2019 09:47
 6. Środki odwoławcze
  Data modyfikacji: 31-05-2019 08:04
 7. Orzeczenia
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:59
 8. Strony i pełnomocnicy
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:54
 9. Przyjmowanie spraw
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:34
 10. Skarga
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/