Rejestr zmian strony

 1. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Data modyfikacji: 31-05-2019 10:14
 2. Wydatki
  Data modyfikacji: 31-05-2019 10:14
 3. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Data modyfikacji: 31-05-2019 09:55
 4. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Data modyfikacji: 31-05-2019 09:47
 5. Środki odwoławcze
  Data modyfikacji: 31-05-2019 08:04
 6. Orzeczenia
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:59
 7. Strony i pełnomocnicy
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:54
 8. Przyjmowanie spraw
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:34
 9. Skarga
  Data modyfikacji: 31-05-2019 07:21
 10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data modyfikacji: 29-05-2019 12:31

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/