Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 358/17
2017-09-25
12:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6539 - Inne; Inne


Eugeniusz Christ (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 720/17
2017-09-25
10:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6129 - Inne; Inne; Inne


Andrzej Matan (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 599/17
2017-09-25
10:45
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6181 - Inne; Inne; Inne


Andrzej Matan (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 926/16
2017-09-25
11:00
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6014 - Wykonanie określonych robót budowlanych

Wykonanie określonych robót budowlanych
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska (spr.)
Artur Żurawik

III
III SA/Gl 595/17
2017-09-25
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 675/17
2017-09-25
12:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 650/17
2017-09-25
12:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Marzanna Sałuda (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 65/17
2017-09-25
09:00
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6335 - Zwrot nienależnego świadczenia

Zwrot nienależnie pobranego stypendium
Szczepan Prax
Renata Siudyka (spr.)
Małgorzata Walentek

IV
IV SA/Gl 87/17
2017-09-25
09:20
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6324 - Inne

Odpłatność za pobyt w pieczy zastepczej
Szczepan Prax
Renata Siudyka (spr.)
Małgorzata Walentek

IV
IV SA/Gl 1052/16
2017-09-25
09:40
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Inne

Umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty kwoty należności dłużnika alimentacyjnego
Szczepan Prax
Renata Siudyka
Małgorzata Walentek (spr.)

IV
IV SA/Gl 189/17
2017-09-25
10:00
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6320 - Zasiłek celowy

Zasiłek celowy
Szczepan Prax (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska
Małgorzata Walentek

IV
IV SA/Gl 1011/16
2017-09-25
10:20
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Inne

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Renata Siudyka (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 418/17
2017-09-25
10:40
sala nr 7
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne; Inne


Szczepan Prax
Beata Kalaga-Gajewska
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

IV
IV SA/Gl 38/17
2017-09-25
11:20
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Szczepan Prax
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 892/16
2017-09-25
11:40
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6330 - Status bezrobotnego

Status osoby bezrobotnej
Szczepan Prax
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 710/16
2017-09-25
12:00
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6339 - Inne

dodatek aktywizacyjny
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Stanisław Nitecki
Renata Siudyka (spr.)

IV
IV SA/Gl 654/17
2017-09-25
12:30
sala nr 7
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

wydalenie ze służby w Policji
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)
Tadeusz Michalik
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 140/17
2017-09-25
13:00
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6335 - Zwrot nienależnego świadczenia; Zwrot nienależnego świadczenia; Zwrot nienależnego świadczenia


Stanisław Nitecki (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 166/17
2017-09-25
13:10
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6205 - Nadzór sanitarny; Nadzór sanitarny; Nadzór sanitarny


Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/