Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1080/21
2021-12-08
09:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług za wrzesień 2018 r.
Eugeniusz Christ (spr.)
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 1109/21
2021-12-08
10:35
sala nr 3
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r.
Eugeniusz Christ (spr.)
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1158/21
2021-12-08
10:45
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ (spr.)
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1273/21
2021-12-08
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Egzekucja świadczeń pieniężnych

Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1234/21
2021-12-08
11:20
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Koszty

Określenie kosztów egzekucyjnych po wznowieniu postępowania.
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1305/21
2021-12-08
11:40
sala nr 3
Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1054/21
2021-12-08
12:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1055/21
2021-12-08
12:15
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1056/21
2021-12-08
12:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1057/21
2021-12-08
13:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1018/21
2021-12-08
08:30
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6014 - Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego
Artur Żurawik (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 85/21
2021-12-08
09:00
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6153 - Warunki zabudowy terenu

Warunki zabudowy
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 1026/21
2021-12-08
09:40
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie

Przywrócenie stosunków wodnych
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka (spr.)

II
II SA/Gl 1063/21
2021-12-08
10:10
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 1010/21
2021-12-08
10:40
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdami
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka (spr.)

II
II SA/Gl 959/21
2021-12-08
11:00
sala nr 16
Starosta Wodzisławski
6139 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania w sprawie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
Artur Żurawik (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1228/21
2021-12-08
11:10
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6322 - Inne

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy pobytu w domu pomocy społecznej
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Renata Siudyka
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1110/21
2021-12-08
11:20
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Zasiłek pielęgnacyjny

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1142/21
2021-12-08
11:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6157 - Inne

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Artur Żurawik (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1166/21
2021-12-08
11:40
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6150 - Inne

Zwrot podania w sparwie wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Artur Żurawik
Beata Kalaga-Gajewska
Renata Siudyka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 892/21
2021-12-08
09:00
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Anna Apollo
Dorota Fleszer
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 814/21
2021-12-08
09:20
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo
Dorota Fleszer (spr.)

III
III SA/Gl 1072/21
2021-12-08
09:40
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Odmowa ponownego przeliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo (spr.)
Dorota Fleszer
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 786/21
2021-12-08
10:00
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo
Dorota Fleszer (spr.)

III
III SA/Gl 1052/21
2021-12-08
10:20
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Odmowa przeliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo (spr.)
Dorota Fleszer
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 1087/21
2021-12-08
10:40
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6300 - Wymiar należności celnych

Wymiar należności celnych
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Anna Apollo
Dorota Fleszer

III
III SA/Gl 515/21
2021-12-08
11:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy za styczeń 2007
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Anna Apollo
Dorota Fleszer

III
III SA/Gl 1074/21
2021-12-08
11:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Anna Apollo
Dorota Fleszer

III
III SA/Gl 1513/21
2021-12-08
12:00
sala nr 5
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
6559 - Inne

Negatywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo
Dorota Fleszer (spr.)

III
III SA/Gl 772/21
2021-12-08
12:20
sala nr 5
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

Odmowa przyjęcia do przedszkola
Magdalena Jankiewicz
Anna Apollo
Dorota Fleszer (spr.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/