Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1278/16
2017-11-20
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r.
Eugeniusz Christ (spr.)
Wojciech Gapiński
Bożena Pindel

I
I SA/Gl 1095/17
2017-11-20
11:30
sala nr 3
Minister Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dorota Kozłowska (spr.)
Wojciech Gapiński
Paweł Kornacki

I
I SA/Gl 827/17
2017-11-20
12:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Eugeniusz Christ (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 831/17
2017-11-20
11:00
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6040 - Sprzedaż napojów alkoholowych; Sprzedaż napojów alkoholowych


Adam Nita (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 723/17
2017-11-20
11:15
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 687/17
2017-11-20
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/