Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 702/15
2018-11-20
08:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2008 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 591/16
2018-11-20
09:15
sala nr 3
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
Paweł Kornacki
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 570/18
2018-11-20
10:30
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2013 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 571/18
2018-11-20
10:30
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2014 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 572/18
2018-11-20
10:30
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2015 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 653/18
2018-11-20
11:20
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Paweł Kornacki
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 782/18
2018-11-20
12:15
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Paweł Kornacki
Eugeniusz Christ
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 1031/18
2018-11-20
12:45
sala nr 3
Regionalna Izba Obrachunkowa
6411/6532 - Budżet gminy; Budżet gminy


Paweł Kornacki
Eugeniusz Christ (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 1032/18
2018-11-20
12:45
sala nr 3
Regionalna Izba Obrachunkowa
6411/6532 - Budżet gminy; Budżet gminy


Paweł Kornacki
Eugeniusz Christ (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk

IV
IV SA/Gl 803/18
2018-11-20
08:45
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 759/18
2018-11-20
09:10
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6267 - Referendum lokalne; Referendum lokalne


Marzanna Sałuda
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 281/18
2018-11-20
09:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax

IV
IV SAB/Gl 184/18
2018-11-20
10:05
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Rozpoznanie wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Marzanna Sałuda
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Szczepan Prax

IV
IV SAB/Gl 185/18
2018-11-20
10:25
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość postępowania adminstracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Marzanna Sałuda
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 607/18
2018-11-20
10:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
Marzanna Sałuda
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 844/18
2018-11-20
11:00
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax

IV
IV SA/Gl 814/18
2018-11-20
11:45
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Zawieszenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/