Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
II
II SA/Gl 612/19
2019-07-19
08:45
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 201/19
2019-07-19
09:10
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6019 - Inne

Umorzenie postępowania w sprawie legalności wykonanych robót
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 228/19
2019-07-19
09:40
sala nr 16
Śl.Woj.Insp.Nadz.Geod. i Kart.
6120 - Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)

II
II SA/Gl 645/19
2019-07-19
10:10
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

Nienależnie pobrane świadczenia
Stanisław Nitecki (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 218/19
2019-07-19
10:35
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6019 - Inne

Umorzenie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 246/19
2019-07-19
11:05
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)

II
II SA/Gl 673/19
2019-07-19
11:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 206/19
2019-07-19
12:00
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6031 - Odmowa wydania prawa jazdy

Odmowa wydania prawa jazdy
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 233/19
2019-07-19
12:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6072 - Podział nieruchomości

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Stanisław Nitecki
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/