Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
II
II SA/Gl 382/20
2020-08-12
08:10
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne; Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 383/20
2020-08-12
08:15
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne; Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 439/20
2020-08-12
08:20
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne; Inne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 440/20
2020-08-12
08:25
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne; Inne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 991/19
2020-08-12
08:30
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6153 - Warunki zabudowy terenu

Warunki zabudowy terenu
Andrzej Matan (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 113/20
2020-08-12
09:10
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6153 - Warunki zabudowy terenu

Warunki zabudowy terenu
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 1703/19
2020-08-12
09:50
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6010 - Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

II
II SA/Gl 848/19
2020-08-12
10:30
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6153 - Warunki zabudowy terenu

Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej warunków zabudowy terenu
Andrzej Matan (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 231/20
2020-08-12
11:00
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 300/20
2020-08-12
11:25
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

II
II SA/Gl 1521/19
2020-08-12
12:00
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
Andrzej Matan (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 114/20
2020-08-12
12:30
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6153 - Warunki zabudowy terenu

Warunki zabudowy terenu
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 322/20
2020-08-12
13:00
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6074 - Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

II
II SA/Gl 429/20
2020-08-12
13:35
sala nr 16
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska

II
II SA/Gl 333/20
2020-08-12
14:10
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Andrzej Matan
Grzegorz Dobrowolski
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

III
III SAB/Gl 100/20
2020-08-12
08:45
sala nr 5
Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

informacja publiczna
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 212/20
2020-08-12
09:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka (spr.)

III
III SA/Gl 114/20
2020-08-12
09:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

kara pieniężna
Małgorzata Jużków (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka

III
III SA/Gl 115/20
2020-08-12
09:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

kara pieniężna
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka (spr.)

III
III SA/Gl 719/19
2020-08-12
10:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

kara pieniężna
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Beata Kozicka

III
III SA/Gl 954/19
2020-08-12
11:15
sala nr 5
Rada Miejska w Pszczynie
6391/6179 - Inne

pozostawienie bez biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Beata Kozicka

III
III SA/Gl 155/20
2020-08-12
11:45
sala nr 5
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kara pieniężna
Małgorzata Jużków (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka

III
III SA/Gl 223/20
2020-08-12
12:30
sala nr 5
S.K.O. w Częstochowie
6033 - Kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

Kary pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka (spr.)

III
III SA/Gl 144/20
2020-08-12
13:15
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

opłata podwyższona za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji
Małgorzata Jużków (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Beata Kozicka

III
III SA/Gl 726/19
2020-08-12
14:00
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

opłata podwyższona za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Beata Kozicka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/