Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
II
II SA/Gl 225/18
2018-07-23

sala nr 16
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
Artur Żurawik (spr.)
Łucja Franiczek
Elżbieta Kaznowska

II
II SAB/Gl 12/18
2018-07-23
13:00
sala nr 16
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie
658/6019 - Inne; Inne


Andrzej Matan (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SAB/Gl 13/18
2018-07-23
13:05
sala nr 16
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie
658/6019 - Inne; Inne


Andrzej Matan (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SAB/Gl 44/18
2018-07-23
09:30
sala nr 7
Zarząd ROD Nadzieja w Gliwicach
658/6480 - Inne

udostępnienie informacji publicznej
Stanisław Nitecki
Beata Kozicka
Renata Siudyka (spr.)

IV
IV SA/Gl 191/18
2018-07-23
10:00
sala nr 7
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6480 - Inne

informacja publiczna
Stanisław Nitecki (spr.)
Beata Kozicka
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 33/18
2018-07-23
10:30
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Odmowa umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
Bożena Miliczek-Ciszewska
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Małgorzata Walentek

IV
IV SA/Gl 901/17
2018-07-23
11:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Małgorzata Walentek (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 94/18
2018-07-23
11:30
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddz. Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz-wie
6550 - Płatności obszarowe

Odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka (spr.)

IV
IV SA/Gl 620/17
2018-07-23
12:00
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6205 - Inne

Wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych
Szczepan Prax
Beata Kalaga-Gajewska
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/