Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)

Strona archiwalna

 


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 629/22
2023-03-29
09:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług za okres od lipca 2015 r. do lutego 2016 r.
Krzysztof Kandut (spr.)
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 478/22
2023-03-29
10:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług za okres od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r.
Krzysztof Kandut
Anna Rotter (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 479/22
2023-03-29
10:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług za styczeń 2014 r.
Krzysztof Kandut
Anna Rotter (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 971/22
2023-03-29
11:00
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Krzysztof Kandut
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)

I
I SA/Gl 1472/22
2023-03-29
13:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za I i II ratę 2021 r. wraz z odsetkami za zwłokę
Krzysztof Kandut (spr.)
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1673/22
2023-03-29
13:15
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6537 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Krzysztof Kandut (spr.)
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1264/22
2023-03-29
13:30
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług
Krzysztof Kandut
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1372/22
2023-03-29
13:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2022 r.
Krzysztof Kandut
Anna Rotter
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1321/22
2023-03-29
14:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Krzysztof Kandut
Anna Rotter (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SAB/Gl 14/23
2023-03-29

sala nr 16
Wojewoda Śląski
658/6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę
Stanisław Nitecki (spr.)
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 1833/22
2023-03-29

sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdami
Stanisław Nitecki (spr.)
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 14/23
2023-03-29
09:00
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdami
Stanisław Nitecki (spr.)
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 937/22
2023-03-29
09:35
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6014 - Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka części obiektu budowlanego
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka (spr.)

II
II SA/Gl 22/23
2023-03-29
10:15
sala nr 16
Rada Miasta Rybnika
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak (spr.)
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 32/23
2023-03-29
10:55
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6159 - Inne

Odmowa wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania
Stanisław Nitecki (spr.)
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 1286/22
2023-03-29
11:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6152 - Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka (spr.)

II
II SA/Gl 75/23
2023-03-29
12:10
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak (spr.)
Renata Siudyka

II
II SA/Gl 1824/22
2023-03-29
12:35
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Odmowa umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak
Renata Siudyka (spr.)

II
II SA/Gl 88/23
2023-03-29
13:10
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6139 - Inne

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko
Stanisław Nitecki
Krzysztof Nowak (spr.)
Renata Siudyka

III
III SAB/Gl 35/23
2023-03-29

sala nr 5
Teatr Nowy w Zabrzu
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 929/22
2023-03-29
09:00
sala nr 5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
645 - Inne

Wynagrodzenie kuratora dla osoby nieobecnej
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 64/23
2023-03-29
09:30
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Odmowa ponownego przeliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 39/23
2023-03-29
10:00
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Odmowa rozłożenia na raty spłaty pożyczki z Funduszu Pracy
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

III
III SA/Gl 51/23
2023-03-29
11:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6040 - Sprzedaż napojów alkoholowych

Ustalenie dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

III
III SA/Gl 942/22
2023-03-29
12:00
sala nr 5
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 26/23
2023-03-29
12:30
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 41/23
2023-03-29
13:00
sala nr 5
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie obowiązku poniesienia kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej
Magdalena Jankiewicz
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 61/23
2023-03-29
13:45
sala nr 5
Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej
645 - Inne

Wybór nowego zastępcy przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Barbara Orzepowska-Kyć

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: +48322389830
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/