Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1202/18
2019-03-25
11:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Agata Ćwik-Bury (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 985/18
2019-03-25
12:15
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6090 - Inne; Inne


Łucja Franiczek (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 966/18
2019-03-25
12:30
sala nr 16
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Inne; Inne; Inne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1142/18
2019-03-25
11:45
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1181/18
2019-03-25
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1170/18
2019-03-25
12:10
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 238/18
2019-03-25
09:30
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Szczepan Prax (spr.)
Stanisław Nitecki
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 326/17
2019-03-25
09:55
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki
Beata Kozicka (spr.)
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 757/17
2019-03-25
10:20
sala nr 7
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6197 - Służba Celna

propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu sluźby cywilnej
Beata Kozicka (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 757/16
2019-03-25
10:45
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Świadczenie wychowawcze
Beata Kozicka (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 538/17
2019-03-25
11:10
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Renata Siudyka (spr.)
Beata Kozicka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 460/17
2019-03-25
11:35
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 1042/18
2019-03-25
12:30
sala nr 7
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego; Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego; Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego


Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 811/18
2019-03-25
13:00
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Beata Kozicka

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/