Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1419/17
2018-08-21
08:45
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6117 - Ulgi płatnicze

Ulgi płatnicze - umorzenie zaległości podatkowej
Eugeniusz Christ (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska

I
I SA/Gl 654/18
2018-08-21
09:15
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Dorota Kozłowska

I
I SA/Gl 546/18
2018-08-21
09:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2016 r.
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska (spr.)

I
I SA/Gl 82/18
2018-08-21
10:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Łączne zobowiązania pieniężne

Łączne zobowiązania pieniężne za 2015 r. po wznowieniu postępowania.
Eugeniusz Christ (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska

I
I SA/Gl 451/18
2018-08-21
10:45
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6115 - Odmowa stwierdzenia nadpłaty

Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r.
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska (spr.)

I
I SA/Gl 102/18
2018-08-21
12:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Łączne zobowiązania pieniężne

Łączne zobowiązania pieniężne na 2016 r.
Eugeniusz Christ (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska

I
I SA/Gl 317/18
2018-08-21
12:40
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6117 - Ulgi płatnicze

Ulgi płatnicze - odmowa umorzenia zaległości podatkowej.
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska (spr.)

I
I SA/Gl 550/18
2018-08-21
13:10
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Dorota Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 544/18
2018-08-21
13:20
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Zawieszenie postępowania w podatku od nieruchomości na 2017 r.
Eugeniusz Christ
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Dorota Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 347/18
2018-08-21
13:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Eugeniusz Christ (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Dorota Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SAB/Gl 23/18
2018-08-21
09:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług
Iwona Wiesner
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Krzysztof Kandut
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 752/17
2018-08-21
09:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Przedłużenie terminu do zwrotu podatku
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut
Adam Nita (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 158/18
2018-08-21
09:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut (spr.)
Adam Nita

III
III SA/Gl 156/18
2018-08-21
09:50
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut (spr.)
Adam Nita

III
III SA/Gl 978/17
2018-08-21
10:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej w podatku od towarów i usług
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut
Adam Nita (spr.)

III
III SA/Gl 326/18
2018-08-21
10:35
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Iwona Wiesner
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Krzysztof Kandut

III
III SA/Gl 272/18
2018-08-21
10:50
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Iwona Wiesner (spr.)
Krzysztof Kandut
Adam Nita

III
III SA/Gl 119/18
2018-08-21
11:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
602 - Opłaty

Opłata paliwowa
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut (spr.)
Adam Nita

III
III SA/Gl 120/18
2018-08-21
11:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
602 - Opłaty

Opłata paliwowa
Iwona Wiesner
Krzysztof Kandut (spr.)
Adam Nita

III
III SA/Gl 170/18
2018-08-21
11:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Iwona Wiesner (spr.)
Krzysztof Kandut
Adam Nita

III
III SA/Gl 265/18
2018-08-21
12:00
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6040 - Sprzedaż napojów alkoholowych; Sprzedaż napojów alkoholowych


Iwona Wiesner (spr.)
Krzysztof Kandut
Adam Nita

III
III SA/Gl 802/18
2018-08-21
12:30
sala nr 5
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne; Inne


Iwona Wiesner
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Krzysztof Kandut

IV
IV SA/Gl 546/18
2018-08-21
08:45
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6269 - Inne

Zmiana nazwy ulicy
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 645/18
2018-08-21
09:15
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6269 - Inne

Nadanie nazw ulicom w miejscowości Podlasie
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SAB/Gl 360/17
2018-08-21
09:45
sala nr 7
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
658/6197 - Inne

złożenie propozycji służby w służbie celno - skarbowej
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

IV
IV SA/Gl 60/18
2018-08-21
10:15
sala nr 7
Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu
6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego; Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego


Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 477/18
2018-08-21
10:40
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

IV
IV SA/Gl 452/18
2018-08-21
11:10
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6322 - Odpłatność za pobyt w DPS

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 563/18
2018-08-21
11:35
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6322 - Inne

częściowe zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 488/18
2018-08-21
12:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

IV
IV SA/Gl 444/18
2018-08-21
12:30
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 589/18
2018-08-21
12:55
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6324 - Inne

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka (spr.)
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 602/18
2018-08-21
13:20
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Marzanna Sałuda (spr.)
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska

IV
IV SA/Gl 507/18
2018-08-21
13:45
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Marzanna Sałuda
Beata Kozicka
Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/