Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Gl 347/17
2017-12-12
09:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania
Małgorzata Jużków (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 833/17
2017-12-12
09:20
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Uchybienie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie zwrotu odsetek
Małgorzata Jużków
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 815/17
2017-12-12
10:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy
Małgorzata Jużków
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 842/17
2017-12-12
10:20
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Małgorzata Jużków
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 817/17
2017-12-12
10:40
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania
Małgorzata Jużków (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 874/17
2017-12-12
11:00
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Interpretacja indywidualna w kwestii podatku od towarów i usług
Małgorzata Jużków
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 882/17
2017-12-12
11:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Małgorzata Jużków (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 902/17
2017-12-12
12:00
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Interpretacja indywidualna w kwestii podatku od towarów i usług
Małgorzata Jużków
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

IV
IV SA/Gl 877/17
2017-12-12
08:40
sala nr 7
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj w Łodygowicach
6559 - Inne; Inne


Tadeusz Michalik (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 998/17
2017-12-12
08:45
sala nr 7
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne; Inne


Edyta Żarkiewicz (spr.)
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 426/17
2017-12-12
09:25
sala nr 7
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne

Zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik (spr.)

IV
IV SA/Gl 586/17
2017-12-12
10:05
sala nr 7
Rada Miasta Gliwice
6401/6266 - Jednostki pomocnicze

Nadanie statutu Osiedlu Wilcze Gardło
Edyta Żarkiewicz (spr.)
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 462/17
2017-12-12
10:30
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik (spr.)

IV
IV SA/Gl 719/17
2017-12-12
10:50
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka (spr.)
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 472/17
2017-12-12
11:10
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik (spr.)

IV
IV SA/Gl 596/17
2017-12-12
11:30
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny
Edyta Żarkiewicz (spr.)
Beata Kozicka
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 699/17
2017-12-12
11:50
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Odmowa dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka (spr.)
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 690/17
2017-12-12
12:10
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka (spr.)
Tadeusz Michalik

IV
IV SA/Gl 707/17
2017-12-12
12:30
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
638/6209 - Inne

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie uznania zarzutów zobowiązanego w sprawie egzekucji obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym za nieuzasadnione
Edyta Żarkiewicz
Beata Kozicka (spr.)
Tadeusz Michalik
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/