Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 481/17
2017-08-22
08:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2016 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Dorota Kozłowska
Teresa Randak

I
I SA/Gl 554/17
2017-08-22
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Podatek leśny

Podatek leśny za 2016 r.
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska (spr.)
Teresa Randak

I
I SA/Gl 555/17
2017-08-22
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Podatek leśny

Podatek leśny za 2015 r.
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska (spr.)
Teresa Randak

I
I SA/Gl 561/17
2017-08-22
10:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2009 r.
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska
Teresa Randak (spr.)

I
I SA/Gl 553/17
2017-08-22
10:30
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2008 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Dorota Kozłowska
Teresa Randak

I
I SA/Gl 571/17
2017-08-22
12:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Określenie przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. i jej zabezpieczenie na majątku podatnika.
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska
Teresa Randak (spr.)

I
I SA/Gl 576/17
2017-08-22
12:30
sala nr 3
S.K.O. w Częstochowie
6116 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Paweł Kornacki (spr.)
Dorota Kozłowska
Teresa Randak

I
I SA/Gl 603/17
2017-08-22
13:00
sala nr 3
Minister Rozwoju i Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska
Teresa Randak (spr.)

I
I SA/Gl 503/17
2017-08-22
13:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Paweł Kornacki
Dorota Kozłowska (spr.)
Teresa Randak
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 261/17
2017-08-22
09:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Anna Apollo (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 182/17
2017-08-22
09:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odmowa zaliczenia części zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z innych źródeł
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 95/17
2017-08-22
09:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 955/16
2017-08-22
09:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy; Podatek akcyzowy


Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 49/17
2017-08-22
10:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 304/17
2017-08-22
10:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
602 - Opłaty

Opłata paliwowa
Anna Apollo (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 283/17
2017-08-22
11:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Anna Apollo (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 356/17
2017-08-22
11:35
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 250/17
2017-08-22
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Anna Apollo (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 545/17
2017-08-22
12:30
sala nr 5
Minister Rozwoju i Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Interpretacja indywidualna wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w przedmiocie podatku od towarów i usług
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 1627/16
2017-08-22
13:00
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

Opłata podwyższona za wydobywanie kopalin
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 1572/16
2017-08-22
13:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6300 - Wymiar należności celnych

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Apollo
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

IV
IV SA/Gl 193/17
2017-08-22
08:45
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 185/17
2017-08-22
09:10
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 171/17
2017-08-22
09:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6322 - Odpłatność za pobyt w DPS

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 231/17
2017-08-22
10:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SAB/Gl 92/17
2017-08-22
10:20
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Rozpoznanie wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

IV
IV SAB/Gl 93/17
2017-08-22
10:30
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

IV
IV SAB/Gl 175/17
2017-08-22
10:40
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Rozpoznanie wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

IV
IV SAB/Gl 176/17
2017-08-22
10:50
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

IV
IV SAB/Gl 182/17
2017-08-22
11:00
sala nr 7
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Udostępnienie informacji publicznej
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/