Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
IV
IV SA/Gl 214/18
2018-04-26
08:45
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6144 - Inne

przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 185/18
2018-04-26
09:10
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6144 - Inne

zatwierdzenie projektu arkusza organizacji Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 1/18
2018-04-26
09:35
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6411/6360 - Biblioteki

Zamiar połączenia samorządowych instytucji - biblioteki z inną instytucją kultury
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 228/18
2018-04-26
10:00
sala nr 7
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne

Negatywna ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 92/18
2018-04-26
10:30
sala nr 7
Zarząd Województwa Śląskiego
6559 - Inne

Negatywne rozstrzygnięcie protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 24/18
2018-04-26
11:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6324 - Inne

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 96/18
2018-04-26
11:20
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 1200/17
2018-04-26
11:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 1223/17
2018-04-26
12:05
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6320 - Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 73/18
2018-04-26
12:25
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Renata Siudyka (spr.)
Edyta Żarkiewicz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/