Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1453/16
2017-03-28
08:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2015 r.
Teresa Randak (spr.)
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 1455/16
2017-03-28
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 r.
Teresa Randak
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 1456/16
2017-03-28
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2011 r.
Teresa Randak
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 1457/16
2017-03-28
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2012 r.
Teresa Randak
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 1458/16
2017-03-28
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2013 r.
Teresa Randak
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

I
I SA/Gl 1445/16
2017-03-28
10:00
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Teresa Randak (spr.)
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 43/17
2017-03-28
10:30
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Teresa Randak
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 1472/16
2017-03-28
11:00
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Teresa Randak (spr.)
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 1606/16
2017-03-28
12:00
sala nr 3
Minister Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
Teresa Randak
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1609/16
2017-03-28
12:30
sala nr 3
Minister Finansów
6560/6112 - Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
Teresa Randak
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1372/16
2017-03-28
13:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Teresa Randak (spr.)
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SAB/Gl 1/17
2017-03-28
09:00
sala nr 5
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przelekłe prowadzenie postępowania w kwestii podatku od towarów i usług
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 88/17
2017-03-28
09:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 123/17
2017-03-28
09:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 100/17
2017-03-28
10:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych; Działalność w zakresie gier losowych


Magdalena Jankiewicz (spr.)
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 1/17
2017-03-28
10:20
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 82/17
2017-03-28
10:40
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Kara pieniężna
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 1461/16
2017-03-28
11:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 12/17
2017-03-28
11:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 22/17
2017-03-28
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
602 - Opłaty

Opłata paliwowa
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 1494/16
2017-03-28
12:10
sala nr 5
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Iwona Wiesner (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 183/17
2017-03-28
12:30
sala nr 5
Minister Rozwoju i Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Interpretacja indywidualna wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług
Magdalena Jankiewicz
Marzanna Sałuda (spr.)
Iwona Wiesner

IV
IV SA/Gl 1000/16
2017-03-28
08:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne; Inne


Tadeusz Michalik (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 1056/16
2017-03-28
08:45
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Tadeusz Michalik (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 1042/16
2017-03-28
09:10
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Tadeusz Michalik (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 1153/16
2017-03-28
09:35
sala nr 7
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6200 - Choroba zawodowa

Choroba zawodowa
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka (spr.)
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 916/16
2017-03-28
10:00
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddz. Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz-wie
6550 - Płatności obszarowe

Płatności obszarowe
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)

IV
IV SA/Gl 917/16
2017-03-28
10:20
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddz. Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz-wie
6550 - Płatności obszarowe

Płatności obszarowe
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)

IV
IV SA/Gl 1032/16
2017-03-28
10:35
sala nr 7
Rada Gminy Lipowa
6401/6269 - Inne

Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji
Tadeusz Michalik (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 983/16
2017-03-28
10:55
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6199 - Inne

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka (spr.)
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 946/16
2017-03-28
11:15
sala nr 7
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Zwolnienie ze służby w policji
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)

IV
IV SA/Gl 975/16
2017-03-28
11:40
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka (spr.)
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 1139/16
2017-03-28
12:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Tadeusz Michalik (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Gl 1067/16
2017-03-28
12:00
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6320 - Zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy
Tadeusz Michalik (spr.)
Beata Kozicka
Teresa Kurcyusz-Furmanik

IV
IV SA/Gl 960/16
2017-03-28
12:20
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Świadczenie wychowawcze
Tadeusz Michalik
Beata Kozicka (spr.)
Teresa Kurcyusz-Furmanik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Projekt i realizacja:
© 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności