Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1314/18
2019-04-25
08:45
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych
Dorota Kozłowska (spr.)
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 157/19
2019-04-25
09:35
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych
Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński (spr.)
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 1203/18
2019-04-25
10:10
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 1204/18
2019-04-25
10:10
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 13/19
2019-04-25
11:10
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Dorota Kozłowska (spr.)
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 14/19
2019-04-25
11:10
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.
Dorota Kozłowska (spr.)
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela

I
I SA/Gl 118/19
2019-04-25
12:15
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Egzekucja świadczeń pieniężnych

Skarga na czynność egzekucyjną.
Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński (spr.)
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 119/19
2019-04-25
12:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Egzekucja świadczeń pieniężnych

Skarga na czynność egzekucyjną.
Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński (spr.)
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1077/18
2019-04-25
12:45
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Dorota Kozłowska
Wojciech Gapiński
Asesor Katarzyna Stuła-Marcela
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 11/19
2019-04-25
09:00
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

Zwrot pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 76/19
2019-04-25
09:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 41/19
2019-04-25
10:00
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 1204/18
2019-04-25
10:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6300 - Powstanie długu celnego; Powstanie długu celnego


Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 1205/18
2019-04-25
10:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6300 - Powstanie długu celnego; Powstanie długu celnego


Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 1207/18
2019-04-25
10:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6300 - Powstanie długu celnego; Powstanie długu celnego


Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Iwona Wiesner

III
III SA/Gl 1303/18
2019-04-25
11:30
sala nr 5
Rada Miejska w Jaworznie
6391/6219 - Przydział lokalu

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Iwona Wiesner (spr.)

III
III SA/Gl 104/19
2019-04-25
12:00
sala nr 5
Dyrektor Śląskiego Oddz. Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz-wie
6550 - Płatności obszarowe

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Adam Nita (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 103/19
2019-04-25
12:00
sala nr 5
Dyrektor Śląskiego Oddz. Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz-wie
6550 - Płatności obszarowe

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Adam Nita (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 175/19
2019-04-25
12:00
sala nr 5
Śl.P.W.I.S. w Katowicach
6205 - Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

Kontynuacja czynności kontrolnych
Małgorzata Jużków
Magdalena Jankiewicz
Adam Nita (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/