Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 586/18
2018-10-17
08:45
sala nr 3
S.K.O. w Częstochowie
6115 - Podatek od nieruchomości

Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r.
Paweł Kornacki
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)

I
I SA/Gl 656/18
2018-10-17
09:15
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Opłata targowa

Opłata targowa
Paweł Kornacki
Beata Machcińska (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 665/18
2018-10-17
09:30
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Opłata targowa

Opłata targowa
Paweł Kornacki
Beata Machcińska (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 264/18
2018-10-17
10:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2013 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 265/18
2018-10-17
10:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2014 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 266/18
2018-10-17
10:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2015 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 267/18
2018-10-17
10:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2016 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 682/18
2018-10-17
10:45
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2017 r. po wznowieniu postępowania.
Paweł Kornacki
Beata Machcińska (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek

I
I SA/Gl 450/18
2018-10-17
12:00
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania.
Paweł Kornacki
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)

I
I SA/Gl 449/18
2018-10-17
12:00
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi - odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.
Paweł Kornacki
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)

I
I SA/Gl 555/18
2018-10-17
13:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6537 - Egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Paweł Kornacki
Beata Machcińska
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

II
II SA/Gl 623/17
2018-10-17
08:45
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6014 - Rozbiórka budowli

Rozbiórka budowli
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska (spr.)
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 576/18
2018-10-17
09:20
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6079 - Inne

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.)

II
II SA/Gl 377/18
2018-10-17
09:50
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6032 - Inne

Dozór pojazdu
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska (spr.)
Artur Żurawik

II
II SA/Gl 506/18
2018-10-17
10:20
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6050 - Obowiązek meldunkowy

Wymeldowanie
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.)

II
II SA/Gl 466/18
2018-10-17
10:50
sala nr 16
Śl.Wojew.Insp.Nadz.Budowlanego
6014 - Wykonanie określonych robót budowlanych

Wykonanie określonych robót budowlanych
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska (spr.)
Artur Żurawik

II
II SAB/Gl 25/18
2018-10-17
11:20
sala nr 16
Wojewoda Śląski
659/6180 - Odszkodowanie za grunt przejęty pod ulicę

Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Rafał Wolnik
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 970/18
2018-10-17
09:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki w decyzji
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 941/16
2018-10-17
09:15
sala nr 5
Minister Finansów
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Interpretacja indywidualna wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 131/18
2018-10-17
09:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

III
III SA/Gl 1030/17
2018-10-17
10:15
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

III
III SA/Gl 561/18
2018-10-17
10:45
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej w podatku od towarów i usług
Adam Nita (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 1090/17
2018-10-17
11:10
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy; Podatek akcyzowy


Adam Nita (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 136/18
2018-10-17
11:30
sala nr 5
Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
6239 - Inne

Zalecenia pokontrolne w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia powierzchni produktu
Adam Nita (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 379/18
2018-10-17
12:00
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

Opłata podwyższona za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)

III
III SA/Gl 94/18
2018-10-17
12:30
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

Solidarna opłata podwyższona za wydobycie bez wymaganej koncesji
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 335/18
2018-10-17
13:00
sala nr 5
Prezes W.U.G. w Katowicach
6063 - Opłaty eksploatacyjne

Opłata podwyższona za wydobycie kopaliny bez koncesji.
Adam Nita
Magdalena Jankiewicz (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć

III
III SA/Gl 1029/17
2018-10-17
13:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Adam Nita (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 263/18
2018-10-17
08:45
sala nr 7
Wojewoda Śląski
6330 - Status bezrobotnego

Status osoby bezrobotnej
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 275/18
2018-10-17
09:10
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SAB/Gl 134/18
2018-10-17
09:35
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
658/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Rozpoznanie wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SAB/Gl 135/18
2018-10-17
10:00
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
659/652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SAB/Gl 152/18
2018-10-17
10:15
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
658/652 - Inne

rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SAB/Gl 153/18
2018-10-17
10:40
sala nr 7
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
659/652 - Inne

rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 574/18
2018-10-17
11:00
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Inne

Niedopuszczalność odwołania od pisma MOPS w Bielsku-Białej
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

IV
IV SAB/Gl 144/18
2018-10-17
11:15
sala nr 7
Prezes Promax Sp. z o.o. w Łazach
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Udostępnienie informacji publicznej
Stanisław Nitecki
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/