Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 181/22
2022-10-03
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6117 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r. oraz III kwartał 2017 r. wraz z odsetkami za zwłokę
Krzysztof Kandut
Monika Krywow (spr.)
Borys Marasek

I
I SAB/Gl 4/22
2022-10-03
12:00
sala nr 3
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przewlekłe prowadzenie kontroli celno-skarbowej w sprawie podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 2020 r.
Paweł Kornacki
Krzysztof Kandut
Bożena Pindel (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SAB/Gl 5/22
2022-10-03
12:15
sala nr 3
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przewlekłe prowadzenie kontroli celno-skarbowej w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do maja 2021 r.
Paweł Kornacki
Krzysztof Kandut
Bożena Pindel (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 482/22
2022-10-03
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy; Podatek akcyzowy


Anna Apollo (spr.)

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/