Nowy ETR


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 181/22
2022-10-03
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6117 - Podatek od towarów i usług

Odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r. oraz III kwartał 2017 r. wraz z odsetkami za zwłokę
Krzysztof Kandut
Monika Krywow (spr.)
Borys Marasek

I
I SAB/Gl 4/22
2022-10-03
12:00
sala nr 3
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przewlekłe prowadzenie kontroli celno-skarbowej w sprawie podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 2020 r.
Paweł Kornacki
Krzysztof Kandut
Bożena Pindel (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SAB/Gl 5/22
2022-10-03
12:15
sala nr 3
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
659/6110 - Podatek od towarów i usług

Przewlekłe prowadzenie kontroli celno-skarbowej w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do maja 2021 r.
Paweł Kornacki
Krzysztof Kandut
Bożena Pindel (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 482/22
2022-10-03
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy; Podatek akcyzowy


Anna Apollo (spr.)

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/