Nowy ETR


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 1202/18
2019-03-25
11:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6116 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Agata Ćwik-Bury (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 985/18
2019-03-25
12:15
sala nr 16
S.K.O. w Bielsku-Białej
6090 - Inne; Inne


Łucja Franiczek (spr.)

PUBLIKACJA

II
II SA/Gl 966/18
2019-03-25
12:30
sala nr 16
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Inne; Inne; Inne


Grzegorz Dobrowolski (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1142/18
2019-03-25
11:45
sala nr 5
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1181/18
2019-03-25
12:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 1170/18
2019-03-25
12:10
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Małgorzata Herman (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 238/18
2019-03-25
09:30
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Szczepan Prax (spr.)
Stanisław Nitecki
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 326/17
2019-03-25
09:55
sala nr 7
S.K.O. w Częstochowie
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki
Beata Kozicka (spr.)
Renata Siudyka

IV
IV SA/Gl 757/17
2019-03-25
10:20
sala nr 7
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6197 - Służba Celna

propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu sluźby cywilnej
Beata Kozicka (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 757/16
2019-03-25
10:45
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Inne

Świadczenie wychowawcze
Beata Kozicka (spr.)
Beata Kalaga-Gajewska
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 538/17
2019-03-25
11:10
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Renata Siudyka (spr.)
Beata Kozicka
Edyta Żarkiewicz

IV
IV SA/Gl 460/17
2019-03-25
11:35
sala nr 7
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze
Stanisław Nitecki
Renata Siudyka
Edyta Żarkiewicz (spr.)

IV
IV SA/Gl 1042/18
2019-03-25
12:30
sala nr 7
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego; Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego


Beata Kalaga-Gajewska (spr.)

PUBLIKACJA

IV
IV SA/Gl 811/18
2019-03-25
13:00
sala nr 7
S.K.O. w Bielsku-Białej
6329 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Małgorzata Walentek (spr.)

PUBLIKACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/