Nowy ETR


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 835/22
2022-12-06
09:00
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6563/6110 - Inne

Wiążąca informacja stawkowa
Paweł Kornacki (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Anna Rotter

I
I SA/Gl 753/22
2022-12-06
10:00
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6563/6110 - Inne

Wiążąca informacja stawkowa
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury
Anna Rotter (spr.)

I
I SA/Gl 976/22
2022-12-06
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług za styczeń 2017 r.
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Anna Rotter

I
I SA/Gl 522/22
2022-12-06
12:00
sala nr 3
S.K.O. w Bielsku-Białej
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Odmowa umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za okres od września do listopada 2018 r., od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do listopada 2019 r.
Paweł Kornacki (spr.)
Agata Ćwik-Bury
Anna Rotter

I
I SA/Gl 674/22
2022-12-06
13:00
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Anna Rotter (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Gl 958/22
2022-12-06
13:15
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Pozostawienie bez rozpoznania podania o

Pozostawienie bez rozpatrzenia wnisoku o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Anna Rotter
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 1065/22
2022-12-06
13:30
sala nr 3
Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury (spr.)
Anna Rotter
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SAB/Gl 10/22
2022-12-06
13:45
sala nr 3
Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
658/6110 - Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Bezczynność w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2019 r.
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury
Anna Rotter (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 823/22
2022-12-06
14:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Odmowa umorzenia wznowionego postępowania w podatku od nieruchomości za 2020 r.
Paweł Kornacki
Agata Ćwik-Bury
Anna Rotter (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SAB/Gl 477/22
2022-12-06
09:00
sala nr 5
Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Informacja publiczna
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 422/22
2022-12-06
09:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Odpowiedzialność solidarna członka zarządu za niewykonane zobowiązanie z tytułu kary pieniężnej
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 423/22
2022-12-06
09:50
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

Odpowiedzialność solidarna członka zarządu za niewykonane zobowiązanie z tytułu kary pieniężnej
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

III
III SA/Gl 478/22
2022-12-06
10:10
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 485/22
2022-12-06
10:40
sala nr 5
Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
6239 - Inne

Zalecenia pokontrolne dotyczące uprawnień w postaci znakowania środka spożywczego
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 537/22
2022-12-06
11:20
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji

Kara dyscyplinarna
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 331/22
2022-12-06
12:00
sala nr 5
S.K.O. w Częstochowie
6040 - Obrót alkoholami

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 549/22
2022-12-06
12:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna w transporcie drogowym
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Marzanna Sałuda

III
III SA/Gl 452/22
2022-12-06
13:00
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Orzepowska-Kyć
Marzanna Sałuda (spr.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/