Przejdź do treści strony WCAG

Archiwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

DOCZarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.doc
PDFzałącznik nr 1 do zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie archiwów zakładowych.pdf