Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej WSA realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

DOCwniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc
PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

PDFustawa o dostepie do informacji publicznej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2014
  przez: Urszula Smykała
 • opublikowano:
  19-11-2014 11:52
  przez: Urszula Smykała
 • zmodyfikowano:
  06-03-2020 12:10
  przez: Urszula Smykała
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 7321
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: