Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej WSA realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej DOCWUIP.doc
                                                                           PDFWUIP.pdf

Ustawa o dostępie do informacji publicznej PDFustawa o dostępie do informacji publicznej.pdf

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/