Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej WSA realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.2022.2492).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

DOCwniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc (36,50KB)
PDFwniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf (267,10KB)

PDFustawa o dostępie do informacji publicznej.pdf (247,19KB)