Wydarzenia

W dniu 21 marca 2019 r. Sędzia Agata Ćwik-Bury uzyskała stopień doktora nauk prawnych.


W dniu 7 marca 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w trakcie którego Prezes Sądu Leszek Kiermaszek przedstawił informację o działalności Sądu w 2018 r. Informacja została jednogłośnie przyjęta. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczył Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes Izby Finansowej Jan Rudowski. 


 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach

 

DOCuchwała 1-2019 o odstąpieniu od opiniowania kandytatów na stanowisko sędziego.doc

DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/