Wydarzenia


Z dniem 10 września 2018 r. w stan spoczynku przeszła sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska, orzekająca dotychczas w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.


Z dniem 31 sierpnia 2018 r. w stan spoczynku przeszła sędzia WSA Teresa Randak, orzekająca dotychczas w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.


Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk prawnych Sędziemu tut. Sądu Adamowi Nicie.


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach
DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/