Przejdź do treści strony WCAG

Wydarzenia

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zakończyła się pierwsza kadencja Pani Sędzi Anny Apollo na stanowisku wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym ograniczenia w najbliższym czasie nie jest możliwe zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów celem zaopiniowania kandydatów na stanowisko wiceprezesa Sądu.
Na podstawie art. 20 § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prezes Sądu wyznaczył, z dniem 1 maja 2020 r., sędzię NSA Anno Apollo i sędziego WSA Krzysztofa Kanduta do zastępowania Prezesa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w pełnieniu czynności administracji sądowej i innych czynności prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego przewidzianych w ustawie.W związku z publikacją w dniu 6 lutego 2020 r. list poparcia zgłoszenia sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Teresy Kurcyusz-Furmanik do Krajowej Rady Sądownictwa, udzielonej m.in. przez ośmiu sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ponownie informuje się, że organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, tj. Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Kolegium Sądu i Prezes Sądu, nie brały udziału w procedurze związanej z wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zarówno decyzja sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik o kandydowaniu, jak i oświadczenia sędziów o udzieleniu poparcia są wynikiem indywidualnej decyzji tych sędziów.

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odnoszące się do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarte zostało w opublikowanej uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 1/2017.


Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach
DOCuchwała 1-2019 o odstąpieniu od opiniowania kandytatów na stanowisko sędziego.doc
DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc

Uchwały Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

DOCuchwała Kolegium 11-2019.doc