Wydarzenia

W dniach od 12 do 14 czerwca 2017 r. odbyła się w Poczdamie doroczna międzynarodowa konferencja sędziów orzekających w sprawach podatkowych. W tym roku jej organizatorem był Finanzgericht Berlin – Brandenburg w Cottbus. W konferencji tej, oprócz sędziów sądu niemieckiego, wzięli udział sędziowie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gliwicach i we Wrocławiu oraz - po raz pierwszy - francuskiego Tribunal Administratif de Montreuil. WSA w Gliwicach reprezentowany był przez prezesa Sądu Leszka Kiermaszka oraz sędziów Bożenę Suleja - Klimczyk i prof. Adama Nitę. Gościem konferencji był Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii Stefan Ludwig.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/