Wydarzenia

 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. w stan spoczynku przeszła sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, orzekająca dotychczas w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Gliwicach z udziałem Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Finansowej Jana Rudowskiego. Prezes WSA w Gliwicach sędzia NSA Leszek Kiermaszek przedstawił informację o działalności tutejszego Sądu w 2017 r., która została jednogłośnie przyjęta.


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach
DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/