Wydarzenia

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w stan spoczynku przeszli sędziowie: Przewodnicząca Wydziału I sędzia NSA Ewa Madej oraz Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej sędzia NSA Przemysław Dumana.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/