Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydarzenia

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.
Ewy Krawczyk
sędziego NSA w stanie spoczynku orzekającego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Prezes Sądu, sędziowie, pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 


Z dniem 24 września 2020 r. w stan spoczynku przeszła sędzia WSA Małgorzata Walentek, orzekająca dotychczas w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.


W związku z publikacją w dniu 6 lutego 2020 r. list poparcia zgłoszenia sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Teresy Kurcyusz-Furmanik do Krajowej Rady Sądownictwa, udzielonej m.in. przez ośmiu sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ponownie informuje się, że organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, tj. Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Kolegium Sądu i Prezes Sądu, nie brały udziału w procedurze związanej z wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zarówno decyzja sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik o kandydowaniu, jak i oświadczenia sędziów o udzieleniu poparcia są wynikiem indywidualnej decyzji tych sędziów.

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odnoszące się do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarte zostało w opublikowanej uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 1/2017.


Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach
DOCuchwała 1-2019 o odstąpieniu od opiniowania kandytatów na stanowisko sędziego.doc
DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc

Uchwały Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

DOCuchwała Kolegium 11-2019.doc