Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydarzenia

W dniach 11 - 13 maja 2022 r. odbyło się polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów orzekających w sprawach administracyjnych i finansowych. Seminarium, pierwotnie planowane w 2020 r. i dwukrotnie przełożone z powodu pandemii, zostało przeprowadzone w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia utworzenia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim. Odbyło się ono w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, posiedzenia robocze prowadzone były w językach polskim i niemieckim, przy wykorzystaniu tłumaczenia symultanicznego. W spotkaniu roboczym uczestniczyło pięciu sędziów Sądu Finansowego dla Berlina i Brandenburgii w Chocieburzu (Cottbus) z Prezesem Prof. dr Thomasem Stapperfendem, trzech sędziów Saksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego w Budziszynie (Bautzen) na czele z Prezes tego Sądu Susanne Dahlke-Piel i czterech sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z Prezesem Ireneuszem Dukielem. W każdym z trzech posiedzeń roboczych uczestniczyło także po kilku sędziów tutejszego Sądu. Sędziowie każdego z sądów przygotowali wcześniej uzgodnione wystąpienia obejmujące zagadnienia procesowe i materialnoprawne, do nich przygotowane zostały koreferaty, odpowiednio polskie i niemieckie. Stanowiło to dobrą okazję do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji i porównania orzecznictwa w obu krajach przy rozpoznawaniu podobnych spraw (np. z zakresu realizacji inwestycji przesyłowych i drogowych, podatku od towarów i usług).

JPEGzdjęcia z konferencji polsko-niemieckiej 1.jpeg
JPEGzdjęcia z konferencji polsko-niemieckiej 2.jpeg
JPEGzdjęcia z konferencji polsko-niemieckiej 3.jpeg


W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, na którym rozpatrzono informację Prezesa Sądu o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w 2021 r. Zgromadzenie przyjęło przedstawioną przez Prezesa Sądu Leszka Kiermaszka informację.


 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach decyzją z 27 stycznia 2022 r. wpisał budynek Sądu do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.