Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres , , lub za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • telefonicznie na numer 32 238 98 30, 32 332 13 97;
 • faksem na numer 32 332 13 96;
 • pocztą na adres ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice;
 • w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Gliwicach p. 19

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2016
  przez: Urszula Smykała
 • opublikowano:
  07-04-2016 14:20
  przez: Urszula Smykała
 • zmodyfikowano:
  06-03-2020 12:09
  przez: Urszula Smykała
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 4628
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: