Przejdź do treści strony WCAG

Petycje wielokrotne

 

L.p.

Numer
petycji wielokrotnej

Data 
zarządzenia
o łącznym rozpoznaniu

Tytuł petycji
wielokrotnej

Stan aktualny