Petycje wielokrotne

 

L.p.

Numer
petycji wielokrotnej

Data 
zarządzenia
o łącznym rozpoznaniu

Tytuł petycji
wielokrotnej

Stan aktualny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/