Zbędne i zużyte składniki majątku 2016

Gliwice, 16 grudnia 2016 r. 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe  (Dz.U. 2010 r. nr 114 poz. 761), Sąd informuje, że posiada następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  i dopuszcza następujący sposób zagospodarowania PDF20161216-Lista.pdf .

Jednocześnie informuję, że wnioski o zakup lub przekazanie wskazanych środków można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania.


Gliwice, 20 kwietnia 2016 r. 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe  (Dz.U. 2010 r. nr 114 poz. 761), Sąd informuje, że posiada następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  i dopuszcza następujący sposób zagospodarowania  PDF20160420_likwidacja.pdf

Jednocześnie inormuję, że wnioski o zakup lub przekazanie wskazanych środków można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/