Ogłoszenia o wyborze oferty 2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 21 grudnia 2011 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Energa Obrót SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 29.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

KRI Marketing and Trading SA ul. Piwna 28/31 Gdańsk

0,4

2

Energa Obrót SA ul. Mikołaja Reja 29 Gdańsk

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 21 grudnia 2011 r.  najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7
40-940 Katowice

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 12 grudnia 2011 r.  najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice.


 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 10 października 2011 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa ALKA  Beata Wiśniewska z siedzibą w Gliwicach przy ul. Paderewskiego 110/3.

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Firma Usługowo-Handlowa ALKA Beata Wiśniewska ul. Paderewskiego 110/3 44-105 Gliwice

100

2

Firma Handlowa WAMA
Widecka Mariola ul. Prusa 20 Gliwice

98

3

PRO OFFICE  Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś
ul. K. Miarki 12 44-100 Gliwice

99


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z dokonaniem w dniu 21 września 2011 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 14.

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński
Spółka Jawna ul. Strzelców Bytomskich 14
44-109 Gliwice

100

2

GB Soft, G. Bednarek i s-ka
Spółka Jawna ul. Wandy 10 Zabrze

99


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

W związku z dokonaniem  w dniu 9 maja 2011 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na rozbudowę instalacji przeciwpożarowej i teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z malowaniem pomieszczeń po wykonanych pracach instalacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożyło  konsorcjum firm TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 65a z firmą ELKAP Andrzej Kapała z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wadowickiej 42.

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

TOP SERWIS Sp. z o.o. ul. Dzierżona 46 Gliwice

83

2

F.P. TAWEX Wiesław Tabaszewski ul. Tkacka 1A/2U Nysa

92

3

Akronet Sp. z o.o. ul. Suławska 22 Wrocław

60

4

konsorcjum firm TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 65a z firmą ELKAP Andrzej Kapała z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wadowickiej 42.

100

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/