Ogłoszenia o wyborze oferty 2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem w dniu 20 grudnia 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informuję, że firma PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną z siedziba w Warszawie przy ul. Hożej 63/67złożyła swoją ofertę, która nie podlegała odrzuceniu.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem w dniu 12 grudnia 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informuję, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Era Sp. z o.o. z siedziba w Chorzowie przy ul. Katowickiej 16 b.
Jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu ustestniczyły następujące fimry i uzyskały następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Era Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 b 
41-500 Chorzów

100

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem   w dniu 10 grudnia 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publiczych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego  na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą obioru korespondencji od Zamawiającego informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach.
 Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice

100

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRO OFFICE z siedzibą w Gliwicach przy ul. K. Miarki 12.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1


M. Karasinska-Przybylska, M. Bargiel, AKCYDENSY S. J.
ul. Nad Białką 1 A, 43-502 Chechowice-Dziedzice

90,98

2


Mariola Widecka, Firma Handlowa WAMA
ul. Prusa 20, 44-100 Gliwice

89,92

3


Beata Wiśnieska, Firma Usługowo-Handlowa ALKA
ul. Padrewskiego 110/3 44-105 Gliwice

95,31

4


Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś, PRO OFFICE
ul. K. Miarki 12 44-100 Gliwice

100

5


R. Tyrna, J. Cubuch, B. Tyrna, P.H.U. Beskid Plus S. J.
ul. Podwale 45, 43-300 Bielsko-Biała

90,32


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem w dniu 5 września 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Proximus SA z siedzibą w Katowicach przy               ul. Ligockiej 103.

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna
 ul. Strzelców Bytomskich 14, 44-109 Gliwice

97

2

Proximus SA
 ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem w dniu 27 lipca 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MJ Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 14.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

GB Soft, G. Bednarek i s-ka Spółka Jawna
ul. Wandy 10, 41-800 Zabrze

96

2

Proximus SA
 ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

97

3

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna
 ul. Strzelców Bytomskich 14, 44-109 Gliwice

100

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 15 czerwca 2012 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na remont okien drewnianych, odtworzenie balustrady na murkach granitowych, wymiana donic, lokalizacja stojaków na rower w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma FHU Wiesław Tabaszewski z siedzibą w Nysie przy ul. 1A/2U.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1


FHU  Wiesław Tabaszewski ul. Tkacka 1A/2U Nysa

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
W związku z dokonaniem wyboru w dniu 27 marca 2012 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO OFFICE  Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś z siedzibą w Gliwicach przy ul. K. Miarki 12.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:
 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1


Firma Usługowo-Handlowa ALKA 
Beata Wiśnieska ul. Padrewskiego 110/3 44-105 Gliwice
 

90

2


PRO OFFICE  Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś
ul. K. Miarki 12 44-100 Gliwice
 

100

3


Firma Handlowa WAMA Wiedcka Mariola
ul. Prusa 20 44-100 Gliwice
 

89

4


SudixPol Gizela Sudoł
ul. Kurpiowska 13B 44-105 Gliwice
 

96


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 24 lutego 2012 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę licencji, tonerów i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 14.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:
 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

GB Soft, G. Bednarek i s-ka
Spółka Jawna ul. Wandy 10 Zabrze

98

2

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński
Spółka Jawna ul. Strzelców Bytomskich 14
44-109 Gliwice

100

3

Proximus SA ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

99

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/