Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wyborze oferty 2013

Zawiadomienie o wyborze oferty
W związku z dokonaniem wyboru w dniu 3 grudnia 2013 r.  najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907j.t.) w trybie zapytania o cenę, na dostawę tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 14. Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Jerzy Sośnicki Biurokomp ul. Nicka 3c 41-902 Bytom

99

2

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna ul. Strzelców Bytomskich 14  44-109 Gliwice

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 2 grudnia 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą obioru korespondencji od Zamawiającego, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A. z siedzibą w Katowicach Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Handlowy w Katowicach
Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 2 grudnia 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.) w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 Kraków

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 15 października 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PARTNER XXI Sp z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Korczoka 14. 
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Widecka Mariola Firma Handlowa WAMA
ul. Prusa 20, 44-100 Gliwice

65,84

2

EX-EL s.c. Tomasz Borkowski, Mirosław Pająk,
ul. Norberta Barlickiego, 144-100 Gliwice

64,89

3

PARTNER XXI Sp z o.o.
ul. Korczoka 14, 41-800 Zabrze

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z wyborem w dniu 17 września 2013  najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Józef Frąckowiak, Xerro-Polska, ul. Brynowska 56-58, 40-584 Katowice. 
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

T. Medyna, R. Mistewicz CANTEC S.C.  ul. Pogonowskiego 12/4
 
01-568 Warszawa

80,86

2

T. Bończyk, M. Jureczko Firma Handlowo-Usługowa „Tadan” S.C. 
ul. Radomska 15 40-757 Katowice

70,05

4

Józef Frąckowiak Xerro-Polska ul. Brynowska 56-58 40-584 Katowice

100,00

5

Andrzej Iwanowicz FaxPol ul. Dzielna 15 01-029 Warszawa

83,24

Zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Oferta nr 3 złożona przez Magra Wilhelm & Wspólnicy S. J., ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał, aby kserokopiarki charakteryzowały się parametrami określonymi w SIWZ, pkt 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w swojej ofercie zaoferował kserokopiarki Ricoh MP4002SP z wyposażeniem dodatkowym, które nie spełniają następujących wymogów: 
1) nie obsługują rozdzielczości drukowania 1200 dpi x 1200 dpi (wg specyfikacji producenta 300 dpi, 600dpi),
2) nie umożliwiają uzyskania pierwszej kopii w czasie 4 s lub mniej (wg specyfikacji producenta 4,1 s),
3) przekraczają wymiary maksymalne (szerokość x głębokość x wysokość) 600 mm x 800 mm x 1000 mm (wg specyfikacji producenta 670 x 682 x 895 mm),
4) przekraczają pobór mocy w trybie uśpienia: około 1 W lub mniej, (wg specyfikacji producenta 2,9 W).
W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 2 września 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 do zamówienia na wykonanie przebudowy pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach polegających na wykonaniu okładzin kamiennych przy wejściu do windy na piętrze I, II, III i IV, wybrano firmę Voyar s.c. Wojciech Grodecki, Joanna Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Horsta Bienka 8b.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 2 września 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 do zamówienia na wykonanie przebudowy pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach polegających na remoncie sanitariatów w piwnicy budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,  wybrano firmę Voyar s.c. Wojciech Grodecki, Joanna Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Horsta Bienka 8b.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  W związku z dokonaniem w dniu 23 lipca 2013 r.  wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach najkorzystniejszą ofertę złożyła  Spółka Voyar S.C. W. Grodecki, J. Nowak z siedzibą w Gliwicach ul. Horsta Bienka 8b.
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:  

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Voyar S.C. W. Grodecki, J. Nowak ul. Horsta Bienka 8b 44-100 Gliwice

 

100


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 21 maja 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznycy (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm) w trybie zapytania o cenę, na dostawę tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach inormuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma M-J Tronik Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 14.

Jednocześnie informuje, że w postępowaniu uczestniczyły następujące fimy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna ul. Strzelców Bytomskich 14

44-109 Gliwice

100

2

GB Soft, G. Bednarek i s-ka Spółka Jawna ul. Wandy 10 Zabrze

99


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z dokonaniem w dniu 10 maja 2013 r.  wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna, ul. Strzelców Bytomskich 14 44-109 Gliwice. 
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów: 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

MAXTO Sp. z o.o.
ul. Reduta 5
31-421 Kraków

89,62

4

M-J Tronik J. Sojka, E. Paczyński Spółka Jawna
ul. Strzelców Bytomskich 14
44-109 Gliwice

100

5

SANSEC Poland S.A.
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

97,88

Zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Oferta nr 2 złożona przez MX Solution Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82 51-167 Wrocław została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał, aby komputer przenośny charakteryzował się parametrami określonymi w SIWZ, pkt 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. 9.
Wykonawca w swojej ofercie zaoferował komputer przenośny HP PB 6570b i5-3230M 15,6’’ HD+4GB/500 DVDRW WWAN AMD Win7 Pro 32/64, numer artykułu B6P89EA + rozszerzenie gwarancji producenta do 4 lat u7881e,, który nie spełnia następujących wymogów:
1) nie umożliwia nieprzerwanej pracy urządzenia do 9 godzin z 1 baterią (wg specyfikacji producenta do 7,15 godzin).
W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.
Oferta nr 3 złożona przez VOL Sp. z  o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań Oddział Kraków ul. Bociania 22A 31-231 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał, aby komputer przenośny charakteryzował się parametrami określonymi w SIWZ, pkt 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. 9.
Wykonawca w swojej ofercie zaoferował komputer przenośny HP 4540s i5-3230M W8P 500/4G/DWRW/15,6, numer artykułu H5J49EA, który nie spełnia następujących wymogów:
1) nie posiada gniazda rozszerzeń Express Card 34,
2) nie posiada złącza stacji dokującej/replikatora portów,
3) nie posiada zaawansowanego szyfrowania (moduł TPM),
4) nie posiada podwójnego urządzenia wskazującego,
5) nie umożliwia nieprzerwanej pracę urządzenia do 9 godzin z 1 baterią (wg specyfikacji producenta do 7 godzin).
W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 15 marca 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publiczncych (Dz U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 do zamówienia na wykonanie renowacji drzwi wewnętrznych w głównej klatce schodowej wraz z remontem poręczy do budynku oraz renawacji okien w głównej klatce schodowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wybrano ofertę FHU Tabaszewski Wiesław Tabaszewski z siedzibą w Nysie przy ul. Tkackiej 1 a/2u.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 14 marca 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 do zamówienia na wykonanie remontu okien drewnianych, odtworzenie balustrady na murkach granitowych, wymiana donic lokalizacja stojaków na rowery w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wybrano ofertę FHU Tabaszewski Wiesław Tabaszewski z siedziba w Nysie przy ul. Tkackiej 1 a/2u.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z dokonaniem wyboru w dniu 6 lutego 2013 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm) w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProOffice Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś z siedzibą w Gliwicach przy ul. Karola Miarki 12. 
Jednocześnie informuje, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1

Widecka Mariola Firma Handlowa WAMA ul. Prusa 20 Gliwice

92

2

Elżbieta Dutkiewicz-Pstraś ProOffice ul. K. Miarki 12 Gliwice

100

3

Beata Wiśniewska Firma Usługowo-Handlowa ALKA ul. Paderewskiego 110/3 Gliwice

97

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2017
  przez: Iwona Pacewicz
 • opublikowano:
  24-03-2017 12:28
  przez: Iwona Pacewicz
 • zmodyfikowano:
  24-03-2017 12:55
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 1561
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: