test

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH

44-101 GLIWICE
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel. 32 238 98 30
e-mail:

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00

NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23101012123056842231000000

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/