Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wyborze oferty 2015

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
nr sprawy Adm/233/1/15


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.
20151215-Zawiadomienie-o-wyborze.pdf

PDF20151215-Zawiadomienie-o-wyborze.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
nr sprawy Adm/233/1/15
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usłguą odbioru korespondencji od Zamawiającego. 

PDF11_201511261_powiadomienie_Tablica.pdf 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego, na remont elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOMTON Andrzej Wnuk z siedzibą w Żernicy przy ul. Wrzosowej 3. 
Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu uczestniczyły następujące firmy i uzyskały następującą ilość punktów:

WYKONAWCA

uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium cena

waga 90%

Kryterium rękojmia

waga 10%

Oferta oznaczona nr 1

złożona przez: VOYAR S.C. W. Grodecki, J. Nowak, ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice.

64,48

10,00

74,48

Oferta oznaczona nr 2

złożona przez: EM POLAND Robert Zjawiony Sp. z o.o., ul. Szkolna 72, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

56,07

10,00

66,07

Oferta oznaczona nr 3

złożona przez: Konsorcjum firm Konior Firma Projektowo Budowlana sp. j. Andrzej Konior, Krzysztof Konior ul. Mariacka 9 40-014 Katowice z

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe Rafał Kotliński ul. Kwiatowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka

36,85

6,00

42,85

Oferta oznaczona nr 4

złożona przez: DOMTON mgr inż. Andrzej Wnuk, ul. Wrzosowa 3, 44-144 Żernica

90,00

6,00

96,00

Oferta oznaczona nr 5

złożona przez: MIDPOL-INVESTMENT Arkadiusz Ghiuri, Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia

65,07

10,00

75,07

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z dokonaniem wyboru w dniu 24 marca 2015 r. najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 do zamówienia na do zamówienia udzielonego 25 lipca 2013 r., na przebudowę pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach polegających na wykonaniu remontu trzech łazienek w budynku Sądu wybrano ofertę VOYAR S.C. Wojciech Grodecki, Justyna Nowak, ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice."

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2017
  przez: Iwona Pacewicz
 • opublikowano:
  24-03-2017 12:34
  przez: Iwona Pacewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
  odwiedzin: 1663
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Dane kontaktowe:

fax:
e-mail: info@gliwice.wsa.gov.pl
strona www: