Ogłoszenia o wszczęciu postępowania 2015

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Nr sprawy Adm/233/1/15
Gliwice, 5 listopada 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest :Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ_poczta.pdf 

Wyjaśnienie treści SIWZ PDF20151113_wyjaśnienie treści.pdf
Zmiany treści SIWZ PDF20151113_zmiana treści SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 306642 PDF20151113_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Nr sprawy Adm/214/2/15
Gliwice, 20 kwietnia 2015 r.

Przdmiotem zamówienia jest : Remont elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

PDFOgłoszenie_o_zamówieniu_remont_elewacji.pdf
PDFSIWZ_remont_elewacji.pdf
PDFZałączniki_do_SIWZ_remont_elewacji.pdf

Odpowiedź na pytania PDFOdpowiedź_na_pytania_do_SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ  PDFZmiana_treści_SIWZ.pdf
Zmiana terminu składania ofert PDFZmiana_terminu_składania_ofert.pdf 
Odpowiedź na pytania część 2 PDFOdpowiedź_02_na_pytania_do_SIWZ.pdf

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/