Kontakt

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH

44-101 GLIWICE
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23101012123056842231000000

e-mail:
tel.: 32 238 98 30
fax: 32 332 13 96 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek-Piątek
7.00-15.00

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek-Piątek
8.00-13.00

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie: informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie, udostępniania stronom wglądu w akta sprawy, udostępniania informacji publicznej o działalności sądu, prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej  a także ustnie do protokołu w WIS Sądu. Wydział udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.

Akta spraw wraz z dołączonymi aktami administracyjnymi dostępne są w Wydziale Informacji Sądowej po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:
sędzia NSA Przemysław Dumana
tel.: 32 332 13 97
e-mail:

Kierownik Sekretariatu:
mgr Urszula Smykała
tel.: 32 238 98 30 w. 419; 32 332 13 97
e-mail:

Informacja o sprawach w toku:
mgr Aleksandra Doruch
tel.: 32 238 98 30 w. 413

Informacja o właściwości i działalności sądu:
mgr Iwona Pacewicz
tel.: 32 238 98 30 w. 412

 

Prezes WSA:
sędzia NSA Leszek Kiermaszek
Sekretariat:
Halina Świątkiewicz
tel.: 32 231 29 44
fax: 32 238 98 27


 Prezes przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie prezydialnym.

 

Dyrektor WSA:
mgr Stanisław Garncarz
tel.: 32 231 47 28

 

 I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia NSA Ewa Madej
Kierownik Sekretariatu:
Anna Sienicka
tel.: 32 231 11 75; 32 238 98 30 w. 212
fax: 32 238 98 29

Właściwość spraw: 6112- podatek dochodowy od osób fizycznych, 6113- podatek dochodowy od osób prawnych, 6114- podatek od spadków i darowizn, 6115- podatek od nieruchomości, 6116- podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe, 6117- ulgi płatnicze, 6118- egzekucja świadczeń pieniężnych, 6119- inne, 653- finanse publiczne .

II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia WSA Rafał Wolnik
Kierownik Sekretariatu:
Dorota Kosmala
tel.: 32 231 64 29; 32 238 98 30 w. 311
fax: 32 231 64 29

Właściwość spraw: 601- budownictwo, 603- drogi, koleje, lotnictwo, żegluga,  605- ludność, 607- gospodarka mieniem, 609- gospodarka wodna, 610- komunalizacja mienia, 612- geodezja i kartografia, 613- środowisko, 615- zagospodarowanie przestrzenne,  616- rolnictwo i leśnictwo, 618- wywłaszczenie, 628- kościoły, 629- przejęcia mienia.

III Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia NSA Krzysztof Wujek
Kierownik Sekretariatu:
mgr Anna Oklecińska
tel./fax: 32 238 98 30 w. 219 

Właściwość spraw: 602- ceny, 604- działalność gospodarcza,  606- geologia i górnictwo, 608- energetyka, 6110- podatek od towarów i usług, 6111- podatek akcyzowy, 617- czynności i zajęcia,  622- ubezpieczenia majątkowe, 623- jakość, 625- telemedia, 630- cła, 635- kultura fizyczna, 637- sprawy kapitałowe i bankowość, 646- własność przemysłowa, 651- fundusz emerytalny, 652- ubezpieczenia zdrowotne, 655- subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych.

IV Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału:
sędzia WSA Stanisław Nitecki
Kierownik Sekretariatu:
mgr Katarzyna Potocka-Narodowska
tel./fax: 32 238 98 30 w. 314

Właściwość spraw: 614- edukacja, 619- praca, 620- zdrowie, 621- sprawy mieszkaniowe, 624-obronność, 626- samorząd terytorialny, 627- cudzoziemcy, 631- broń i materiały wybuchowe, 632- pomoc społeczna, 633- zatrudnienie, 634- kombatanci,  636- kultura i sztuka, 645- inne, 647- ochrona danych osobowych, 648- informacja publiczna, 649- ochrona informacji niejawnych, 650- sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, 654- lustracja.

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału:
Urszula Zygmund
tel.: 32 231 29 44
fax: 32 238 98 27

Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału:
mgr inż. Roman Kowolik
tel.: 32 238 98 30 w. 468
fax: 32 238 98 30 w. 450 

Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału:
Krystyna Popek
tel./fax: 32 231 64 28 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Projekt i realizacja:
© 2011-2015 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności