Kontakt

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH

44-100 GLIWICE
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

NIP  631 10 78 875
REGON  278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW 
e-mail:
tel.: 32 238 98 30
fax: 32 332 13 96 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00

Czytelnia akt

Poniedziałek-Piątek 7:00-14:30

 

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sędzia WSA dr Paweł Kornacki
tel.: 32 332 13 97
e-mail:

Kierownik Sekretariatu: Urszula Smykała
tel.: 32 238 98 30 w. 5191; 32 332 13 97
e-mail:

Informacja o sprawach w toku:
Aleksandra Doruch
tel.: 32 238 98 30 w. 5131

Informacja o właściwości i działalności sądu:
Iwona Pacewicz
tel.: 32 238 98 30 w. 5121

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:

  • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w tym sądzie i udostępniania im do wglądu  akt sprawy;
  • udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
  • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków.

Wydział udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.
Akta spraw wraz z dołączonymi aktami administracyjnymi dostępne są w Wydziale Informacji Sądowej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta spraw udostępniane są do godziny 14:30.

Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

Prezes WSA
Sędzia NSA Leszek Kiermaszek
Sekretariat: Halina Świątkiewicz
tel.: 32 231 29 44
fax: 32 238 98 27
Prezes przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie prezesa.

Dyrektor WSA
Stanisław Garncarz
tel.: 32 231 47 28

 I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia NSA Eugeniusz Christ
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zygmunt
tel.: 32 231 11 75; 32 238 98 30 w. 2121
fax: 32 238 98 29

Właściwość spraw: 6112- podatek dochodowy od osób fizycznych, 6113- podatek dochodowy od osób prawnych, 6114- podatek od spadków i darowizn, 6115- podatek od nieruchomości, 6116- podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe, 6117- ulgi płatnicze, 6118- egzekucja świadczeń pieniężnych, 6119- inne, 653- finanse publiczne .

II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia WSA Rafał Wolnik
Kierownik Sekretariatu: Dorota Kosmala
tel.: 32 231 64 29; 32 238 98 30 w. 3111
fax: 32 238 98 31

Właściwość spraw: 601- budownictwo, 603- drogi, koleje, lotnictwo, żegluga,  605- ludność, 607- gospodarka mieniem, 609- gospodarka wodna, 610- komunalizacja mienia, 612- geodezja i kartografia, 613- środowisko, 615- zagospodarowanie przestrzenne,  616- rolnictwo i leśnictwo, 618- wywłaszczenie, 628- kościoły, 629- przejęcia mienia.

III Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia NSA Krzysztof Wujek
Kierownik Sekretariatu: Anna Oklecińska
tel.: 32 238 98 30 w. 2191 
fax: 32 238 98 33

Właściwość spraw: 602- ceny, 604- działalność gospodarcza,  606- geologia i górnictwo, 608- energetyka, 6110- podatek od towarów i usług, 6111- podatek akcyzowy, 617- czynności i zajęcia, 620- zdrowie, 621- sprawy mieszkaniowe, 622- ubezpieczenia majątkowe, 623- jakość, 625- telemedia, 630- cła, 635- kultura fizyczna, 637- sprawy kapitałowe i bankowość, 646- własność przemysłowa, 651- fundusz emerytalny, 655 - subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych.

IV Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału: Sędzia WSA Stanisław Nitecki
Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Narodowska
tel.: 32 238 98 30 w. 3141
fax: 32 238 98 32

Właściwość spraw: 614- edukacja, 619- praca, 624-obronność, 626- samorząd terytorialny, 627- cudzoziemcy, 631- broń i materiały wybuchowe, 632- pomoc społeczna, 633- zatrudnienie, 634- kombatanci,  636- kultura i sztuka, 645- inne, 647- ochrona danych osobowych, 648- informacja publiczna, 649- ochrona informacji niejawnych, 650- sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, 652 - ubezpieczenia zdrowotne, 654- lustracja.

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału: Urszula Kłaczyńska-Wydra
tel.: 32 231 29 44; 32 238 98 30 w. 1151
fax: 32 238 98 27

Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału: Roman Kowolik
tel.: 32 238 98 30 w. 4181

Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału: Krystyna Popek
tel.: 32 231 64 28; 32 238 98 30 w.1091 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/