Sędziowie

1. Maria Taniewska-Banacka - w związku z opuszczeniem urzędu sędziego i przejściem w stan spoczynku
2. Teresa Randak - w związku z opuszczeniem urzędu sędziego i przejściem w stan spoczynku
3. Bożena Miliczek-Ciszewska - w związku z opuszczeniem urzędu sędziego i przejściem w stan spoczynku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/